Home

Welkom bij de Franciscaanse Stille Retraites

Ons aanbod

Een week in een klooster met persoonlijke begeleiding

Retraite

Retraiter betekent: zich terugtrekken. In een retraite trek je je een aantal dagen terug in de stilte om het leven op een andere manier te beleven, zodat je je kunt heroriënteren, nieuwe inspiratie op kunt doen, stil kunt staan bij de rijkdom die je hebt en bij de vragen die er diep in je leven. In wat je daarbij overkomt willen je we begeleiden.

Stil

In een stille retraite wordt niet gepraat. De stilte is een middel om dichter bij jezelf en bij God te komen. In deze retraite word je dagelijks begeleid door een gesprek, het groepsproces is minder belangrijk.

Franciscaans

We hebben dagelijks een eigen themaviering, waarbij we ons vooral laten leiden door woorden van Franciscus en Clara van Assisi. Wij maken gebruik van de liturgische teksten die in de Kerk tijdens deze dagen aangegeven worden.

ADVENT
Laat uw koninkrijk komen!

Het is de tijd van de donkere dagen voor Kerst. In een wereld van oorlog en conflicten zien we uit naar redding en licht.
Zo verlangen we intens naar het vieren en herbeleven van de komst van Gods zoon op aarde.
Laten we daar dan niet te passief op wachten! En, in de geest van Franciscus van Assisi, daar zelf actief naar toe werken en leven. Zo’n 800 jaar geleden bad hij een bijzondere uitgebreide versie van het Onze Vader. In zijn mateloze navolging van Jezus maakt Franciscus zich zo het gebed eigen dat Jezus zijn leerlingen geleerd heeft. Het valt op dat hij daarbij de liefde veel nadruk geeft. Zo ook in zijn meditatie bij de bede over het komende koninkrijk:

Laat uw koninkrijk komen
opdat Gij in ons regeert door uw genade
en ons doet komen in uw koninkrijk,
waar het aanschouwen van U onverhuld is,
het beminnen van U onverdeeld,
het samenzijn met U gelukkig
en het genieten van U blijvend.

We proeven hier de diepte van een echte ‘bidder’. O, als dat koninkrijk toch eens zou aanbreken! Laat ik daarom hier-en-nu reeds zó handelen dat dit koninkrijk al werkelijkheid is. En: laat de liefde daarin het voortouw nemen. Zó leefde hij van dag tot dag in blijde verwachting.
Wij mogen ons door deze naïeve en blije geest laten aansteken. Om op weg naar Kerstmis in ons bidden liefde en vreugde een plaats te geven. Om het moois dat ons te wachten staat!
Om zo verlangend uit te komen bij de woorden die Franciscus in diezelfde periode als zelfgemaakte psalmen bijeen gevoegd heeft. Uit ‘zijn’ psalm 14:

Ik zal u danken, Allerheiligste Vader, koning van hemel en aarde, want Gij hebt mij getroost.
Gij, God, zijt mijn redder, ik zal vertrouwen en niet vrezen.
Mijn kracht en mijn loflied is de Heer.

Het koninkrijk is dichterbij dan we denken! Laten we ons verheugen.
U allen een goede voorbereidingstijd op Kerst gewenst!
Kok Klever

Praktische mededelingen
Op de website van de Franciscaanse Beweging kun je je opgeven voor een retraite.
Inschrijving: de website van de Franciscaanse Beweging.

N.B. Lees voor het aanmelden alle informatie en de stappen goed door via de website van de Franciscaanse Beweging.

of mail ons: infostilleretraites@gmail.com

Vrede en alle goeds!

Onze kloosters

Stilteplekken

Clarissen, Megen

Er is een apart gastenverblijf. De vegetarische maaltijden worden samen met de zusters genoten, in stilte.

Minderbroeders, Megen

We hebben een kamer tussen de broeders. We zitten met hen aan dezelfde tafel en kunnen van gedachten wisselen. Vegetarisch eten is mogelijk.

Trappistinnen, Brecht, België

De abdij ligt landelijk, daarom zijn er goed wandelingen te maken buiten de muren van het klooster. Vegetarisch eten is mogelijk.

Benedictijnen, Doetinchem

Het stiltecentrum is gevestigd in de voormalige boerderij van de Sint Willibrordsabdij. Alleen vegetarische maaltijden mogelijk.

Leefgemeenschap de Huijberg

Het vrij nieuwe bestuurshuis van het oude klooster van de broeders van Huijbergen. Nu deels bewoond door een levendige Franciscaanse leefgemeenschap die sterk verbonden is met de natuur. Vegetarisch eten.

Ervaringen

Hoe hebben retraitanten het ervaren?

Wie zijn wij

Het team begeleiders

Anneke van der Veer

In mijn dagelijks leven ben ik sociaal werker. Pelgrimeren (o.a. naar Santiago en Rome), hardlopen en yoga horen bij mijn leven. En ik laat me graag voeden door Joodse bronnen.

Antoinette van Gurp

Mensen begeleiden op hun geestelijke weg en cursussen geven in meditatie, en met groepen mystieke teksten lezen, is het mooiste werk dat er bestaat.

Astrid Roggen

Ik begeleid mensen in verandering en het (opnieuw) ontdekken van richting, talenten, valkuilen en mogelijkheden. Dat doe ik sinds een kleine tien jaar op basis van psychosynthese.

Kitty Mul

Bij het Titus Brandsma Instituut van de karmelieten in Nijmegen volgde ik de cursus ‘In gesprek over de geestelijke weg’ en deed er de opleiding geestelijke begeleiding.

Kok Klever

Sinds de tachtiger jaren actief in de Franciscaanse Beweging. Daarnaast was ik vele jaren werkzaam als Geestelijk verzorger in verpleeghuizen en zorgcentra.

Sjoerd Hertog

Vanaf 1978 ben ik een actief lid van de Franciscaanse Beweging. Ik werkte in diverse diaconale projecten en als pastor in parochie, gevangenissen en zorginstellingen.