?>

Lokroep van het onuitsprekelijke

Lokroep van het onuitsprekelijke

Stille Retraite Doetinchem 2021
Het was de 5e keer dat ik bij de Franciscaanse beweging een week in stilte ging, zo bijzonder, zo kostbaar… de Lokroep van het onuitsprekelijke…
Ja daar voelde ik hét weer even, zo nu en dan, zo graag zou ik het vasthouden.
Catharina Visser verwoordde het zo mooi in onderstaand gedicht ‘Icoon’.
Corrie Bark

ICOON

Er schuilt een gedaante in mijn eigen ‘ik’

die anders is en levendiger en vrijer

die in zichzelf geen muren kent en tralies

geen eigendunk heeft en geen geldingsdrang

die zich weet los te maken uit de windsels

van angst en gal en treurig zelfbeklag

die opent en ademt in de ruimte

en luisteren wil, geduld heeft, troosten kan

en minnend inziet wat een ander bezielt

die geen bedenkingen, geen grenzen kent

en lachend geeft en deelt vanuit een wijds besef

dat allen op de aarde één zijn

en dat geen lot ons breken kan

omdat wij gronden in de echte liefde

 

Soms in het donker kijkt dat diepste ‘ik’ mij aan

en ik herken het als de levende icoon

van wat ons ooit is aangezegd:

de nieuwe mens in mij en iedereen verborgen

zo ver, zo ver – maar onder ons bereik

 Catharina Visser

admin