Opzet

Retraite

Retraite betekent: zich terugtrekken. In een retraite trek je je een aantal dagen terug in de stilte om het leven op een andere manier te beleven, zodat je je kunt heroriënteren, nieuwe inspiratie op kunt doen, stil kunt staan bij de rijkdom die je hebt of juist bij de vragen die er diep in je leven.

Een stille retraite

In een stille retraite is de stilte een middel om dichter bij jezelf en bij God te komen. In deze retraite is het individuele proces belangrijker dan het groepsproces. Dat neemt niet weg dat je samen een groep vormt, elkaar regelmatig ziet en indirect ook op elkaar betrokken zult zijn. In stilte bij elkaar zijn tijdens de maaltijden en het koffie- en theedrinken en samen de gebedstijden beleven schept een grote verbondenheid. Aan het begin maken we uiteraard wel kennis met elkaar en op het einde zal er ook een vorm van uitwisseling zijn. De retraite is een week waarin je de diepte ingaat door het stil in jezelf en om je heen te maken en tijd vrij te maken voor gebed en overweging, voor de ervaring van de natuur, voor het loslaten van zorgen en plannen. Een week om er te zijn.

Een Franciscaanse stille retraite

We zullen dagelijks een eigen bezinningsmoment hebben, waarbij we de de liturgische teksten van de kerk volgen en ons  mede laten leiden door woorden en gebeden van Franciscus en Clara van Assisi. Deze momenten zijn handreikingen op de weg die je deze week gaat. Wat dienstbaar is voor de een, hoeft dat niet voor de ander te zijn. In een individuele retraite mag je je eigen weg bewandelen. Loslaten en de stilte haar werk laten doen.

Met persoonlijke begeleiding

Iedere retraitant heeft elke dag een gesprek met een van de begeleiders, steeds dezelfde. Het is een hulpmiddel om de retraite zo vruchtbaar mogelijk te laten zijn. Binnen de stilte kan er veel naar boven komen. Je krijgt, binnen de gesprekstijd van maximaal drie kwartier, de gelegenheid om daarover te spreken. De begeleider zal samen met jou zoeken naar de persoonlijke weg waartoe je geroepen bent. Dat gebeurt door te luisteren naar vreugden en pijnen,  gedachten, verlangens, mogelijkheden,  onmogelijkheden, eventuele weerstanden, die je met je begeleider wilt delen. Van daaruit ontvang je misschien een suggestie of tekst die toepasselijk is op jouw situatie en die in stilte en meditatie een hulpmiddel zou kunnen worden om een stap verder te komen. De begeleider is je reisgezel die je helpt je eigen weg te vinden.

Cialis

Als u echter online Cialis koopt , krijgt u een veel grotere hoeveelheid van het product en bent u in het voordeel omdat u de beste winkel kunt kiezen. Het is net als naar een drogist gaan om aspirine te kopen. Sommige mensen houden van het gemak ervan, terwijl anderen er zeker van willen zijn dat ze een product van hoge kwaliteit krijgen. Er zijn mensen die de hoogste kwaliteit willen en de anderen die de meer betaalbare optie prefereren. Dit is hetzelfde met originele cialis kopen.

Er zijn een paar verschillende dingen om in gedachten te houden wanneer u cialis online koopt. Aangezien het naar u wordt verzonden in een gewone verpakking, is er geen reden om iets te veronderstellen. Het zal nog enige tijd duren voordat de resultaten zichtbaar worden, maar het is mogelijk dat de grootte die u in het flesje zag in werkelijkheid kleiner is. Wanneer u cialis online koopt, zorg er dan voor dat u alle instructies zorgvuldig leest en dat u deze nauwkeurig opvolgt.