Stil worden bij de kribbe

Stil worden bij de kribbe

In de kersttijd kunnen we ons laten treffen door een bemoedigend woord van Clara van Assisi, gericht aan Agnes van Bohemen, meestal Agnes van Praag genoemd. Agnes begeleidde in Praag een groepje vrouwen die op dezelfde manier wilden leven als Clara van Assisi.

Clara gebruikt in haar brief het beeld van de spiegel, ontleend aan het boek Wijsheid 7,26. Ze nodigt haar zusters uit om elke dag in de spiegel te kijken die Christus is, om zo jezelf innerlijk en uiterlijk mooi te maken.

In deze spiegel weerspiegelen zich
de zalige armoede, de heilige nederigheid
en de onuitsprekelijke liefde,
zoals je met Gods genade
in heel deze spiegel kunt aanschouwen.
Daarom zeg ik je:
Kijk met aandacht naar het begin van deze spiegel,
de armoede van Hem die in een kribbe is gelegd
en in armzalige doeken gewikkeld. 

O bewonderenswaardige nederigheid,
o verbijsterende armoede.
De Koning van de engelen,
de Heer van hemel en aarde,
wordt in een kribbe neergelegd.

Uit de Vierde Brief aan Agnes van Praag, verzen 18-21

Door alles wat er in de loop der tijden om het kerstgebeuren heen is verzonnen, al of niet kunstzinnig vormgegeven, is de aandacht verplaatst naar de romantiek ervan, terwijl de gebeurtenissen allesbehalve romantisch waren. Clara brengt ons weer met de voeten op de grond met de woorden O bewonderenswaardige nederigheid, o verbijsterende armoede.

Clara’s tekst geeft aan dat ze zeer geraakt is door de nederigheid en de armoede van Christus. Ze voelt in deze nederigheid en armoede kennelijk Gods onuitsprekelijke liefde voor de wereld, voor de mensen. Vanuit die liefde wilde God zich vernederen en arm worden, om tussen ons in te komen leven. Stilstaan bij de kribbe is stilstaan bij die grote liefde van God, een niet te bevatten mysterie. Die liefde van God strekt zich uit naar ieder mens van alle tijden, dus ook naar ons persoonlijk. De menswording van Christus heeft alles te maken met menswording van mensen.

In die zin wensen wij ieder die dit leest dat Kerstmis een weg mag zijn naar grotere menswording.