Paaspsalm van Franciscus
Uit diverse psalmteksten heeft Franciscus van Assisi onderstaande paaspsalm samengesteld, met een toevoeging voor de periode vanaf Hemelvaart:

1 Zing voor de Heer een nieuw lied *
want Hij heeft wonderbare werken verricht. (Ps 98,1ab)
2 Zijn rechterhand en zijn heilige arm
hebben zijn geliefde Zoon als offer aangeboden. (Ps 98,1cd)
3 De Heer heeft zijn reddende zorg bekend gemaakt, *
voor het oog van de volken heeft Hij zijn gerechtigheid geopenbaard. (Ps 98,2)
4 Op die dag heeft de Heer zijn barmhartigheid verkondigd *
en in de nacht zijn lied. (vgl. Ps 42,9ab)
5 Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt, *
laten wij juichen en ons erover verheugen. (Ps 118,24)
6 Gezegend die komt in de naam van de Heer. * (Ps 118,26a; Mt 21,9; 23,39)
God is Heer, zijn licht is over ons opgegaan. (Ps 118,27a)
7 Laten de hemelen zich verblijden,
laat de aarde juichen
en de zee met al wat erin is bruisen; *
laat het land met wat erop is zich verheugen. (Ps 96,11-12a)
8 Geef de Heer, landen en volken,
geef de Heer roem en eer, *
geef de Heer roem van zijn naam. (Ps 96,7-8a)

analipsis (Medium)

Vanaf de nacht van Hemelvaart worden er deze verzen aan toegevoegd:

9 Koninkrijken van de aarde, zing voor God, *
zing bij de harp voor de Heer. (Ps 68,33a)
10 Zing bij de harp voor God,
die opstijgt naar het oosten *
boven de hoogste hemel. (Ps 68,33b-34a)
11 Hoor, Hij geeft zijn stem een machtige klank.
Geef roem aan God die heerst over Israël: *
zijn heerlijkheid en zijn kracht zetelen op de wolken. (Ps 68,34b-35)
12 Wonderbaar is God in zijn heiligen. *
De God van Israël zelf zal kracht
en sterkte verlenen aan zijn volk. Gezegend zij God! (Ps 68,36)

Psalm 9 in het Officie van de mysteries van de Heer
Franciscus van Assisi, De Geschriften, vertaald, ingeleid en toegelicht door G.P. Freeman, H. Bisschops, B. Corveleyn, J. Hoeberichts en A. Jansen, Uitg. Franciscaanse Beweging, Den Bosch en Uitg. J.H. Gottmer / H.J.W. Becht, Haarlem, 2004, pag. 202-203.