Clara, een pelgrim naar het Licht

Clara, een pelgrim naar het Licht

Clara, een pelgrim?

Ja, niet naar verre oorden,

maar naar het ‘land van licht’,

gedreven door de Geest, die haar landschap

en haar perspectieven omvormde.

Van een rijk adellijk leven

met een geplande partner in de toekomst

naar een leven in eenvoud en armoede,

armoede die tot rijkdom wordt, zelf

een spiegel wordend die

het licht weerkaatst, of ook wel

een venster waar het licht doorheen

valt, het Licht van elders, dat

haar ogen doet stralen

nog steeds na vele eeuwen.

Ze liep over ongebaande wegen,

wist waar ze voor stond,

weerstond de mening

van kardinalen en pausen,

en won hun hart door

eenvoud en geduld,

door volharding en gebed.

De spiegel waar ze in keek,

was het leven van Hem

die als Licht ter wereld kwam.

Haar pelgrimage was zonder

ophef en zonder bedoeling:

vanuit haar verborgenheid

kwam ze naar voren,

werd licht van Licht,

een rijk geschenk aan alle ‘volgers’.

Dit was de arme, rijke Clara.

Ricky Rieter

 

Wie was Clara?

Een adellijke vrouw die leefde van 1193 tot 1253. Franciscus leefde van 1181 tot 1226. Twaalf jaar jonger was ze en ze heeft hem 27 jaar overleefd! Alleen al het feit dat haar grote inspiratiebron, Franciscus, zoveel eerder stierf dan zijzelf, moet een moeilijke pelgrimage geweest zijn. Verweesd moet ze zich gevoeld hebben.

Ook de wijze waarop ze, als jong meisje, het ouderlijk huis verliet, was een pelgrimage die ons doet denken aan kinderen in deze tijd, die soms wegvluchten omdat hun ouders hen niet begrijpen. Ook Clara is gevlucht in een tijd waarin een vrouw nog niet mocht zeggen wat ze wilde. Ze deed het met de moed die voortkwam uit haar roeping. Een stérke vrouw was ze. Ze heeft zich laten vinden door de Ene, ondanks alle tegenwerking die ze ondervond bij het verlangen om te mogen leven in armoede, ver van de wereld, maar de noden van de wereld en van haar omgeving dragend in haar hart.

Deze grote vrouw leefde in de verborgenheid van een heel klein kloostertje, San Damiano, vele jaren. Het is bijna ondenkbaar, maar toch waar, dat ze ook nu nog een stralend figuur is die de wereld verlicht.

(Zie ook bij Inspiratie, over Franciscus en Clara, andere artikelen over Clara, kijk in de kolom rechts)