Over Franciscus en Clara

Glas-in-loodramen in het kerkje van San Damiano

Franciscus en Clara zijn de twee heiligen die bij onze retraites regelmatig ter sprake komen. We zullen ook op deze site hen af en toe zelf aan het woord laten. Soms letterlijk, andere keren vanuit een korte gedachte over hen. Ze leefden lang geleden. We kunnen ons afvragen hoe het mogelijk is dat zij in deze tijd ons nog wat te zeggen hebben. Het is boeiend om aan den lijve te ondervinden dat er woorden zijn die tijdloos hun werk doen. Soms hebben de woorden een vertaalslag nodig. We proberen al luisterend hier een weg in te vinden.
Zelf ben ik zeer geboeid door het leven van Clara die, weliswaar in de schaduw staat van Franciscus, maar niet minder krachtig is. Zij geeft een eigen gezicht aan hetgeen Franciscus bezielde. Een retraite is een inkeer naar je binnenste, zoals ook Clara, verborgen voor de drukke, naar buiten gerichte wereld, zich een leven lang inkeerde. Franciscus zocht de harmonie tussen het zich naar binnen en het zich naar buiten keren. Het evangelie was voor beiden hét richtsnoer.

 

Clara van Assisi

Clara van Assisi

Franciscus

Franciscus van Assisi

 

Stil worden,
inkeren
in je binnenste
en vinden
de schier Onvindbare,
zoeken
de altijd Aanwezige.
Stil worden,
aankomen bij je
diepste Zelf,
en weer
naar buiten gaan

Ricky Rieter