Vragen

 

Bankrekening: wat is het bankrekeningnummer en op welke naam staat het?
IBAN NL 70 SNSB 0896 0111 78 t.n.v. St. Franciscusstichting inzake Stille Retraites, Nijmegen (indien gevraagd: BIC SNSBNL2A).
Vanaf 1 januari 2016 zal het retraitebedrag echter, na toestemming, via automatische incasso geïnd worden door La Verna in Amsterdam, een franciscaans centrum voor spirituele ontwikkeling. Zij verzorgen de administratieve kant van onze retraites.
Begeleidingsgesprek: kun je ook deelnemen aan de retraite als je geen behoefte hebt aan het dagelijks begeleidingsgesprek?
Het dagelijkse begeleidingsgesprek is een wezenlijk bestanddeel van de retraite. Wie geen behoefte heeft aan het dagelijks begeleidingsgesprek vragen wij dringend te kiezen voor een andere retraite, zodat alle retraiteplaatsen openblijven voor degenen die wel voor het dagelijks begeleidingsgesprek kiezen. Je kunt ook de gastenbroeder/-zuster van een klooster vragen of je er privé enkele dagen in de stilte mag doorbrengen.
Conferenties: worden er ook conferenties of inleidingen gegeven?
In de franciscaanse stille retraites zijn er geen conferenties of inleidingen, wel korte themavieringen.
Dieet: is een dieet mogelijk?
Een aangepast diëet is alleen op medische indicatie en na overleg met het betreffende klooster mogelijk.
Hoeveel is de bijdrage die gevraagd wordt voor een retraite?
Zie inschrijven, registreren.
Kamer: heeft ieder een eigen kamer?
In Megen zijn alle kamers eenpersoons. Ook in Arnhem heeft ieder een eigen kamer.
Korter: kan ik ook enkele dagen komen in plaats van de hele retraite?
Onze retraites duren steeds van maandagmiddag tot en met zondagmiddag. Men kan alleen voor de hele retraite inschrijven.
Wie gewoon enkele dagen in de stilte wil zijn, los van een retraite, kan contact opnemen met de gastenbroeder van Megen, resp. de gastenzuster van Arnhem om een afspraak te maken. Je kunt ook een afspraak maken met de gastenzuster van de clarissen van Megen. En veel kloosters, met name contemplatieve, bieden de mogelijkheid enkele dagen in de stilte te komen.
Religie: kunnen mensen van andere geestelijke stromingen meedoen? En kunnen ze ook meedoen als ze niet praktiserend zijn?
Ieder die oprecht zoekend is, is welkom. Het is wel belangrijk dat de deelnemers zich in het kloostermilieu thuisvoelen, en zich (op hun eigen manier) kunnen aansluiten bij de gebedsdiensten. Er is geen voorafgaande kennis van of ervaring met de gebedsdiensten vereist.
Stilte: hoe stil is het?
In deze retraites proberen we tot innerlijke stilte te komen. De retraitanten voeren met elkaar alleen helemaal aan het begin en helemaal aan het eind gesprekken. We vragen iedere retraitant om, in het belang van zichzelf en van de anderen, steeds voor de stilte te kiezen.
In Megen bevinden we ons tussen de broeders. Het is een aparte ervaring zo in de communiteit opgenomen te worden. Door de dag hoor je natuurlijk wel allerlei huiselijke geluiden. Ook spreken we tijdens het middagmaal.
In Arnhem verblijven we in het gastenverblijf, waar nauwelijks gesproken wordt; alle maaltijden zijn daar in stilte.
In elk klooster zijn er altijd wel omgevingsgeluiden; dat maakt de retraite ook tot een oefening om, zonder je daardoor te laten afleiden, de innerlijke stilte te bewaren.
Telefoon: mag ik af en toe naar huis bellen?
Een telefoontje haalt je weg uit de stilte. De deelnemers moeten zelf beoordelen of het in een bepaalde situatie echt nodig is te bellen. Dat staat hun dan vrij.
Toegankelijkheid: zijn de kloosters en kamers toegankelijk voor mensen die slecht ter been zijn of in een rolstoel zitten?
In het klooster in Arnhem kan men met een rolstoel binnenkomen; in dat van Megen gaat dat moeilijk.
Helaas is er in geen van de kloosters een lift.
In Arnhem zijn wel enkele kamers op de benedenverdieping beschikbaar; in Megen zijn alle kamers op de eerste verdieping.
Waar worden de retraites gehouden?
In het minderbroeders klooster van Megen  en in het trappistinnen klooster Abdij Koningsoord van Arnhem .
Wanneer zijn de eerstvolgende retraites?
Zie op de pagina Inschrijven
Weekend: kan ik ook een weekend deelnemen aan een franciscaanse stille retraite?
Onze retraites duren steeds van maandagmiddag tot en met zondagmiddag. Men kan alleen voor de hele retraite inschrijven. Wie gewoon enkele dagen in de stilte wil zijn, los van een retraite, kan contact opnemen met de gastenbroeder van Megen, resp. de gastenzuster van Arnhem om een afspraak te maken. Je kunt ook een afspraak maken met de gastenzuster van de clarissen van Megen. En veel kloosters, met name contemplatieve, bieden de mogelijkheid enkele dagen in de stilte te komen.
Wie zijn de begeleiders tijdens de retraites?
Zie op de pagina Inschrijven, registreren door wie een retraite begeleid wordt.
Zie op pagina Team voor meer informatie over elke begeleider.