Opzet retraites

 

Wat is een franciscaanse stille retraite met persoonlijke begeleiding?
Nadere informatie over de opzet van de retraites
Is zo’n retraite iets voor mij?
Ervaringen van eerdere retraites
Praktische gegevens

Wat is een franciscaanse stille retraite met persoonlijke begeleiding?

Retraite
Retraite betekent: zich terugtrekken. In een retraite trek je je een aantal dagen terug in de stilte om het leven op een andere manier te beleven, zodat je je kunt heroriënteren, nieuwe inspiratie op kunt doen, stil kunt staan bij de rijkdom die je hebt of juist bij de vragen die er diep in je leven.

Een stille retraite
In een stille retraite is de stilte een middel om dichter bij jezelf en bij God te komen. In deze retraite is het groepsproces niet direct belangrijk. Dat neemt niet weg dat je samen een groep vormt, elkaar regelmatig ziet en indirect ook op elkaar betrokken zult zijn. In stilte bij elkaar zijn tijdens het koffie- en theedrinken en samen de gebedstijden beleven schept een grote verbondenheid. Aan het begin maken we uiteraard wel kennis met elkaar en op het einde zal er ook een vorm van uitwisseling zijn. Verder spreken we elkaar (alleen in Megen) tijdens het middageten.DSC_0495a

Een Franciscaanse stille retraite
We zullen dagelijks een eigen themaviering hebben, waarbij we ons vooral laten leiden door woorden en gebeden van Franciscus  en Clara van Assisi.

Met persoonlijke begeleiding

Iedere retraitant heeft elke dag een gesprek met een van de begeleiders (elke dag met dezelfde begeleider/begeleidster). Dit persoonlijke begeleidingsgesprek is een wezenlijk bestanddeel van de retraite. Het is een hulpmiddel om de retraite zo vruchtbaar mogelijk te laten zijn. Binnen de stilte kan er veel naar boven komen. Je krijgt, binnen de gesprekstijd van maximaal drie kwartier, de gelegenheid om daarover te spreken. De begeleider/ster zal samen met jou zoeken naar de persoonlijke weg waartoe je geroepen bent. Dat gebeurt door te luisteren naar de vreugden en pijnen, de gedachten, de verlangens, de mogelijkheden, de onmogelijkheden, de eventuele weerstanden. Van daaruit ontvang je misschien een suggestie of tekst die toepasselijk is op jouw situatie en die in stilte en meditatie een hulpmiddel zou kunnen worden om een stap verder te komen. De begeleider is je reisgezel die je helpt je eigen weg te vinden.

Wie de begeleiders zijn in een bepaalde retraite, staat vermeld bij de data op de pagina inschrijven, registreren. Over de afzonderlijke begeleiders lees je meer op de pagina Team.

Wat de retraite niet en wel is
De retraite is geen studieweek, maar een week waarin je de diepte ingaat door het stil in je en om je te maken en tijd vrij te maken voor gebed en overweging, voor de ervaring van de natuur, voor het loslaten van zorgen en plannen. Een week om er TE ZIJN.

DSCF3726 (Medium)

Terug

Nadere informatie over de opzet van de retraites

Gezamenlijke start en einde

Onze retraites hebben aan het begin en het eind een gemeenschappelijk onderdeel. Ook het laatste afrondende deel is belangrijk voor de retraitant, omdat het de voltooiing en de bekrachtiging kan zijn van veel elementen die, naast het persoonlijk proces, ook als groepsgebeuren in die week aan de orde zijn gekomen. De retraitanten zijn namelijk in de stilte zeer verbonden geweest met elkaar. We ervaren het als een breuk in het gemeenschappelijk proces als mensen later komen, tussentijds of eerder weg moeten. Om die reden is het alleen mogelijk om voor de volledige retraite in te schrijven. Eerder weggaan is bij deze vorm van retraite mede storend voor anderen en de retraitant mist ook zelf de voltooiende en rijke momenten die zo belangrijk kunnen zijn en vaak blijvend beklijven. Later komen is op dezelfde manier erg storend.

Liturgische en franciscaanse teksten

Wij maken gebruik van de liturgische teksten die in de Kerk tijdens deze dagen aangegeven worden. Van daaruit zoeken we in de franciscaanse bronnen naar een aansluiting. Daar Franciscus en Clara het Evangelie, en ook de Bijbel als geheel als uitgangspunt hadden, is die aansluiting meestal gemakkelijk te vinden. Over die aansluiting zal in de themaviering een kort woordje gezegd worden vanuit ons gekozen thema. Verwacht geen conferentie (conferenties zijn er niet in deze vorm van retraite), enkel een korte gedachte, die een aanzet kan zijn om je op de meditatieve weg te zetten. Niet meer dan dat. Misschien zijn er in je persoonlijk proces andere gedachten of overwegingen die meer de aandacht vragen. Wat wij bieden is nooit ‘huiswerk’. Het is puur een handreiking.

P1040643

Motto

Elke retraite wordt gedragen door een motto, vaak een keuze uit Schrift of uit de franciscaanse teksten. Een motto kan tijdens de hele retraite een ondergrondse rol spelen. De herhaling van eenzelfde tekst werkt verdiepend. Dit proces wordt nog versterkt als het woord of de tekst op de ademhaling wordt meegenomen. Misschien is het boek ‘Zwerver Christi’, of in een andere uitgave ‘Het verhaal van de Russische pelgrim’ bekend. Een boeiend verhaal over de weg die deze zoeker aflegde met enkel het herhalen van dezelfde woorden. De herhaling is een individueel gebeuren op de eigen stille momenten: in de gebedstijd, maar ook bijvoorbeeld tijdens een wandeling, of als je ergens op moet wachten, of in de stilte van de maaltijden, of als je naar bed gaat, of als je ’s nachts wakker wordt.

 

Vrijheid

Iedereen is natuurlijk vrij om zo’n motto wel of niet te gebruiken. Wat dienstbaar is voor de een, hoeft dat niet voor de ander te zijn. In een individuele retraite mag je je eigen weg bewandelen. Ditzelfde geldt voor de dagelijkse Bijbelteksten. Het kan heel vruchtbaar zijn om ze zelf op een eigen moment nog eens te lezen, maar het zal nooit een verplichting zijn. Wonderlijk genoeg komt het toch regelmatig voor dat al eerder bekende woorden op een nieuwe manier bij je binnen komen en aansluiten bij je eigen proces.Het zelf leren opzoeken van een bepaalde tekst in de Bijbel is voor sommige deelnemers misschien nieuw. Mogelijk heb je dat nooit gepraktiseerd. Door het te proberen kan dit rechtstreeks putten uit de Bron weer nieuwe perspectieven bieden. Misschien kom je wel toevallig bij een heel andere tekst uit dan de tekst waar je naar op zoek was. Niets hoeft toevallig te zijn. Het is zeker beter je te laten raken door één zin die je tegenkomt dan om alle teksten achter elkaar op te zoeken. Voel je vrij, de retraite is vooral een tijd van niet-moeten, een tijd om je niet te laten bepalen door wat van buiten komt, maar juist door wat binnen in je weerklank vindt. Zo zul je je eigen weg vinden.

Langzaam

We komen uit een snelle wereld.De retraite is een plek waar we niet gevangen hoeven te zitten in een tijdsboei. We mogen vrij genieten van al wat er is, zonder ons te laten bepalen door de dwang van de tijd.
Loslaten en de stilte haar werk laten doen, dat is de beste manier om er een mooie week van te maken. De Geest waait waar hij/zij wil. Ook buiten in de natuur, laat het maar gebeuren. Het zal je gegeven worden…

Begeleide meditatie

In de loop van de week zal er tweemaal een begeleide meditatie gegeven worden voor wie daar behoefte aan heeft.

Terug

Is zo’n retraite iets voor mij?

Redenen waarom je kunt aarzelen

Vaak vragen mensen zich af of ze wel welkom zijn op een retraite. Er kunnen allerlei redenen zijn waarom ze zich dat afvragen. De een vindt zichzelf niet vroom genoeg, de ander denkt dat het ouderwets is, iets van vroeger: ‘daar doe je toch niet meer aan mee’. Weer een ander denkt dat je per se katholiek moet zijn of minstens elke week naar de kerk moet gaan, of dat je je hele ziel bloot moet leggen en daarop beoordeeld worden, of dat het alleen voor oude mensen is, of voor religieuzen, of alleen voor vrouwen…Er zijn veel redenen te vinden waarom iemand kan aarzelen. Het gebeurt zelfs dat mensen, nadat ze zich opgegeven hebben toch kriebeltjes krijgen als de datum nadert. Ze vinden het ineens eng. Toch maar afzeggen? Gelukkig kunnen we je geruststellen. Ieder die oprecht zoekende is naar een diepere verbinding met eigen leven en met de Bron daarvan, hoe je die ook zou benoemen, is van harte welkom. Natuurlijk in respect voor de stille wijze waarop deze retraite gegeven wordt. Mensen worden niet in hokjes gezet, mensen worden niet beoordeeld op hun daden, beoordeeld op hun verleden, beoordeeld in hoeverre ze godsdienstig zouden zijn. Er wordt helemaal niet geoordeeld.Onze retraites willen de gelegenheid bieden om daar waar je verlangt om je leven positief op te bouwen en zo mogelijk in religieus perspectief te zetten, een helpende hand te bieden. Dit door luisterend naar wat er in je speelt, je misschien een stapje verder te brengen. Zoals je op reis wel eens een gids nodig hebt, zo kan ook hier een gids diensten bewijzen. De hoofdpersoon op de levensreis ben je nog altijd zelf. De gids is er naar behoefte. En het geheel wordt gedragen door het gebed.sterHet is als met deze ster. De punten wijzen vijf kanten uit. Waar moet je nu heen? Als je beter kijkt, zou je in de vijfpuntige ster een mens kunnen zien, stevig geworteld en de armen wijd uitgestrekt. In het centrum van die ster klopt het hart, de ‘wegwijzer’ . Als je openstaat voor vernieuwing in je leven, dan zal de weg zich aandienen. De retraite is een hulp daarbij. Je zult anders naar huis terugkeren dan je gekomen bent.We kunnen ons voorstellen dat je, ondanks alle informatie nog steeds twijfelt of een retraite zoals wij die bieden, iets voor jou is. Misschien kunnen de volgende zinnen je helpen bij het vinden van een antwoord.

Misschien is zo’n franciscaanse stille retraite met persoonlijke begeleiding iets voor jou…

 • als je je wilt verdiepen in je innerlijke weg en in de wijze waarop je momenteel in het leven staat
 • als je daarin de verhouding tot de Bron van je bestaan ruimte wilt geven
 • als je zoekende bent, onafhankelijk van het feit of je praktiserend bent in een van de christelijke kerken
 • als je de stilte niet schuwt
 • als je je voldoende voegen kunt in het kloosterritme.

Misschien is een andere retraite geschikter…

 • als je over retraitethema’s of andere zaken graag in een groepje wilt uitwisselen van gedachten
 • als je te diep in de problemen zit waardoor momenteel de stilte voor jezelf te zwaar wordt
 • als je geen behoefte hebt aan het dagelijks begeleidingsgesprek
 • als je in deze week graag wat literatuur wilt bestuderen
 • als je inleidingen of conferenties verwacht
 • als je je niet thuis voelt in een klooster, of als je het te zwaar vindt om de gebedstijden mee te maken
 • als je van jezelf weet dat je gemakkelijk een gesprek met anderen aangaat, bijvoorbeeld op het moment waarop het je allemaal te veel wordt.

Blijf je twijfelen dan kun je daarover een mail sturen naar info@stilleretraites.nl. We zullen dan samen proberen te achterhalen of de retraite geschikt is voor je. Er worden op andere plekken ook retraites geboden die minder stil zijn, retraites waarbij meer onderling gecommuniceerd wordt. (Daar is dan zelden een dagelijks begeleidingsgesprek bij mogelijk). Klik eens op retraite.startpagina.nl of op retraite.uwpagina.nl.

Een thuisretraite

symbool (bij een kerk in Frankrijk)Als je niet de mogelijkheid hebt ergens in een klooster of retraitehuis een retraite te maken, dan kun je het misschien thuis doen. Zie onze pagina Thuisretraite.

Terug

Ervaringen van eerdere retraites

We hebben een aparte pagina ingericht met reacties op de retraites: Ervaringen. Ze komen niet chronologisch langs, hebben telkens een andere volgorde. Soms van een naam voorzien, andere keren anoniem. Eerder stonden deze reacties onder de naam Reacties op retraites vermeld.

Terug

Praktische gegevens

Plaats van de retraites

Kijk voor informatie waar de retraites gegeven worden en de praktische details daarvan op de pagina Kloosters.

Inschrijving

De inschrijvingen voor onze retraites verlopen via La Verna in Amsterdam.
We adviseren je je tijdig aan te melden.

Voordat je inschrijft is het belangrijk eerst op de pagina die je nu leest te onderzoeken of dit het soort retraite is waar je naar verlangt.

Zoek je inderdaad dit soort retraite, klik daarna pas op Inschrijven, registreren. Op deze pagina zul je de data en ook de link naar La Verna vinden. Al onze retraites en de namen van het begeleidend team staan er vermeld. Als er nog plaatsen vrij zijn staat er na de beknopte informatie op de site van La Verna een inschrijfformulier klaar voor de retraite van je keuze (klikken). Is de retraite volgeboekt, dan verdwijnt het inschrijfformulier voor die retraite en komt er een melding te staan dat de retraite volgeboekt is. Bij een plaats die door omstandigheden vrij komt verschijnt het formulier weer (zelf in de gaten houden). Wil je zeker zijn van een plaats, dan is het veiliger om niet te wachten of er wel een plaats vrij komt. Je kunt dan beter een van de volgende retraites kiezen. Elke retraite heeft een eigen inschrijfformulier. Je vult het formulier zorgvuldig in. Ook het tweede deel over de motivatie is voor ons heel belangrijk. Via Verzenden komt het ingevulde formulier zowel bij La Verna als bij ons terecht. Mocht er later toch nog een plaats vrij komen, dan kun je, om technische redenen, in principe wel niet meer verschuiven van retraite naar de vrijgekomen plaats.

Vragen?

Veel gestelde vragen vind je hier: vragen.

Meer informatie

Ons mailadres is: info@stilleretraites.nl. Gebruik bij mailtjes i.v.m. de retraites s.v.p. alleen dit e-mailadres.

DSC00493

Terug