Inschrijven, registreren

 

De inschrijvingen worden uitgevoerd door het franciscaans spiritueel centrum La Verna.

Je hebt te maken met twee aanspreekpunten:

 • Bij vragen over de inhoud van de retraites, de kloosters en persoonlijke zaken: mail ons retraiteteam, via info@stilleretraites.nl
 • Bij vragen over inschrijvingen, kosten en annuleren: info@laverna.nl

Verder vind je onderaan de pagina nog extra informatie:

De inschrijfprocedure verloopt als volgt:

 1. Kijk eerst of de opzet van onze retraites bij je past – zie de uitgebreide pagina Opzet retraites – en of je inderdaad de hele week kunt deelnemen. Bij inhoudelijke vragen kun je met ons contact opnemen via info@stilleretraites.nl.
 2. Je vult het inschrijfformulier in op de site van La Verna via de link http://laverna.nl/activiteit_cat/franciscaanse-stille-retraites waar je de volgende retraites vermeld ziet:

  Data 2017

  De prijzen zijn wat verhoogd omdat ook de onkosten verhoogd zijn.
  Kosten A-tarief 455, – , (dit is kostendekkend). B-tarief 335,- voor wie dit te veel is.
  Voor beide bedragen is het inschrijfgeld van 100,- euro inbegrepen.

  Voor alle retraites geldt:

  • Men kan alleen voor de hele retraite intekenen (zie Gezamenlijke start en einde).
  • Steeds van maandagmiddag tot zondagmiddag.
  • Aankomst in Megen ’s maandags tussen 13.45 en 14.30 uur
  • Aankomst in Arnhem ’s maandags tussen 15.00 en 15.30 uur
  • De retraite eindigt zondags om ±13.45 uur
  • Lees ook onze suggesties rond de mogelijkheid van annuleren, zie de pagina Inschrijven, de alinea Annuleren.
  • Heb je  inhoudelijke vragen? Mail dan naar: info@stilleretraites.nl
 3. La Verna stuurt je een ontvangstbevestiging.
 4. Wij bekijken je inschrijfformulier, stellen soms een aanvullende vraag. Daarna krijg je bericht van La Verna die bevestigt dat je aangenomen bent, met een ingesloten bericht van ons, het retraiteteam.
 5. La Verna int het inschrijfgeld via automatische incasso.
 6. Ongeveer vier weken voor de retraite incasseert La Verna het resterende bedrag. Alleen de mensen die al eerder door ons ingeschreven zijn, maken nog zelf  het resterend bedrag over op onze eigen rekening NL70SNSB0896011178 t.n.v. Sint Franciscusstichting inzake Franciscaanse Stille Retraites. Je ontvangt daartoe een uitnodiging rond drie of vier weken voordat de retraite begint.
 7. Tegelijk met de uitnodiging om het restbedrag te betalen (door de mensen die zich nog via ons ingeschreven hebben), sturen we naar alle inschrijvers nadere informatie over de retraite, de gang van zaken, het klooster, de route, wat mee te nemen etc.

DSC_0325 (Medium)

Annuleren.

Mocht je je onverhoopt moeten afmelden, dan dien je dat zo snel mogelijk aan La Verna en ook aan ons te melden. In dat geval geldt de volgende annuleringsvoorwaarde, ongeacht de reden:

 • Bij annulering binnen drie weken voor de start van de retraite moet het totale bedrag worden voldaan. Hier is een uitzondering op als we binnen die korte periode nog een vervanger kunnen krijgen. In dat geval wordt het bedrag niet geïncasseerd door LV, of indien dat al gebeurd is, wordt het teruggestort. (Het inschrijfgeld wordt niet teruggestort).
 • Om geen risico te lopen, zou je een annuleringsverzekering af kunnen sluiten, of mogelijk zit dat al in je eigen verzekeringenpakket. Misschien even zelf navragen naar de mogelijkheden.

Wij vragen je om niet te gemakkelijk te annuleren. Drempelvrees en twijfels hoeven echt geen reden te zijn; waarschijnlijk zou je juist in zo’n geval zeer gebaat zijn bij een retraite. Het zou jammer zijn de retraite voorbij te laten gaan zonder iets te doen met je verlangen om deel te nemen. Je verlangen is er niet voor niets.

Registratie bij La Verna

Ons adressenbestand mogen we, omwille van de bescherming van privé-gegevens niet doorsturen naar La Verna. Op een simpele manier kan dit registratie-probleem opgelost worden. We geven hierbij een link die je aan kunt klikken om je basale gegevens in te vullen. Het invullen kost nauwelijks tijd. Dit doorgeven van je gegevens is belangrijk, zelfs als je niet direct toe bent aan het houden van een retraite. Wij sturen namelijk meerdere keren per jaar, bijvoorbeeld naar aanleiding van kerkelijke feesten, een inspiratiegedachte. Daarnaast zijn er soms praktische zaken waarop we je attent willen maken. Deze berichtgeving verloopt dan voortaan via ons adressenbestand bij La Verna. Daaruit volgt dat degenen die niet bij La Verna geregistreerd zijn, dan ook geen berichten van ons meer kunnen ontvangen. Wil je de berichten niet missen, klik dan op de volgende link om je te registreren: Registratie bij La Verna. Het zou jammer zijn, als je, onbedoeld, onze berichten zou moeten missen.

La Verna gebruikt overigens jouw gegevens alleen voor onze berichten, tenzij je (in het formulier op hun site) zelf aangeeft dat je ook de nieuwsbrief van La Verna wilt ontvangen. Stuur ons s.v.p. geen bericht, wij krijgen de actuele lijsten van La Verna.laverna

Solidariteitsfonds en kostendekking

In het verleden hebben veel mensen een gift gegeven voor ons Solidariteitsfonds ter ondersteuning van retraitanten die de volledige bijdrage voor de retraite niet kunnen betalen. We willen hen allen daar heel hartelijk voor danken. We zijn blij dat door hun giften mensen met een kleinere beurs toch aan retraites kunnen deelnemen.

Mocht je een extra bijdrage willen storten voor dit fonds of voor andere, door ons te maken, onkosten, dan is dat altijd welkom. We werken zonder op winst uit te zijn, maar hebben, doordat we met meerdere begeleiders zijn die uit allerlei hoeken van het land komen veel reis- en andere kosten voor onze teambijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn belangrijk in verband met de voorbereidingen, zowel praktische als inhoudelijke. Omdat we momenteel met zessen zijn is er een goede coördinatie noodzakelijk.

De mensen die zich via het inschrijfformulier van La Verna inschrijven kunnen daar een eventuele gift aangeven. Dit bedrag zal door automatische incasso geïnd worden en daarna overgedragen aan de Franciscaanse Stille Retraites. Wij zullen die gift met oprechte dank aannemen.