Inschrijven

 De inschrijving verloopt als volgt:

 • Kijk eerst of de opzet van onze retraites bij je past en of je echt de hele week kunt deelnemen. Bij vragen over de inhoud van de retraites, de kloosters en persoonlijke zaken kun je met ons contact opnemen via info@stilleretraites.nl.
 • Bij vragen over inschrijvingen, kosten en annuleren: neem contact op met La Verna via info@laverna.nl.
 • Tarieven 2019 en 2020 Megen en Brecht: A-tarief €450,– (dit is kostendekkend), B-tarief €390,- (voor een bruto-inkomen tussen de €999,- en €1.616,- p.m.), C-tarief €330,- (voor een bruto-inkomen onder de €999,- p.m.).
  Tarieven 2019 en 2020 Arnhem: A-tarief €480,– (dit is kostendekkend), B-tarief €410,- (voor een bruto-inkomen tussen de €999,- en €1.616,- p.m.), C-tarief €340,- (voor een bruto-inkomen onder de €999,- p.m.). Bij alle bedragen is het inschrijfgeld van €50,- inbegrepen.
 • Je vult het inschrijfformulier in op de site van La Verna via de link http://stadskloosterlaverna.nl/activiteit_cat/franciscaanse-stille-retraites.
 • La Verna stuurt je een ontvangstbevestiging.
 • Wij bekijken je inschrijfformulier, stellen soms een aanvullende vraag. Daarna krijg je bericht van La Verna die bevestigt dat je aangenomen bent, met een ingesloten bericht van ons, het retraiteteam.
 • La Verna int het inschrijfgeld via automatische incasso.
 • Ongeveer vier weken voor de retraite incasseert La Verna het resterende bedrag.
 • Daarna sturen we nadere informatie over de retraite, de gang van zaken, het klooster, de route, wat mee te nemen etc.

Annuleren

Voor sommige situaties is het te overwegen een annuleringsverzekering af te sluiten. Ga dan bij de verzekeringsmaatschappij na in welke gevallen een annulering gedekt wordt.
Mocht je je onverhoopt moeten afmelden, dan dien je dat zo snel mogelijk te melden via info@laverna.nl, graag met een kopie aan info@stilleretraites.nl.
Er gelden de volgende annuleringsvoorwaarden, ongeacht de reden:

 1. Bij annulering binnen vier weken voor de start van de retraite ben je het totale bedrag verschuldigd. Bij annulering binnen vier tot twaalf weken voor de start van de retraite ben je 50% van het totale bedrag verschuldigd.
  In beide gevallen is hier één uitzondering op: als we binnen die periode een vervanger vinden, wordt het bedrag minus het inschrijfgeld teruggestort.
 2. Bij annulering tot drie maanden voor de start van de retraite ben je alleen het inschrijfgeld verschuldigd.
  Het inschrijfgeld wordt dus nooit teruggestort.

Blijf op de hoogte van retraitedata en vrijgekomen plaatsen

Een paar keer per jaar sturen wij een inspiratiemail, bijvoorbeeld naar aanleiding van kerkelijke feesten. Daarnaast zijn er soms praktische zaken waarop we je attent willen maken, zoals vrijgekomen plaatsen.
Deze berichtgeving verloopt via ons adressenbestand bij La Verna. Wil je op de hoogte blijven? Geef dan je mailadres door aan La Verna.
Je gegevens worden alleen voor onze berichten gebruikt, tenzij je zelf (in het formulier) aangeeft dat je ook de nieuwsbrief van La Verna wilt ontvangen.

Kostendekking

We werken zonder op winst uit te zijn. De Retraitegelden (A-tarief) dekken de kosten van het verblijf in het  klooster, de begeleiding en de onkosten die met de voorbereiding van de retraite verbonden zijn.

Solidariteitsfonds

Doordat veel retraitanten ons steunen met een gift hebben we een Solidariteitsfonds kunnen vormen. Dat biedt ons de mogelijkheid een B-tarief aan te bieden aan retraitanten die de volledige bijdrage voor de retraite niet kunnen betalen. We waarderen het als retraitanten dit fonds met een bijdrage willen steunen.
Als je je via La Verna inschrijft kun je daar een eventuele gift aangeven. Dit bedrag zal door automatische incasso geïnd worden en daarna overgedragen aan de Franciscaanse Stille Retraites.