Inschrijven, registreren

 

De inschrijvingen worden uitgevoerd door het franciscaans spiritueel centrum La Verna.

Je hebt te maken met twee aanspreekpunten:

 • Bij vragen over de inhoud van de retraites, de kloosters en persoonlijke zaken: mail ons retraiteteam, via info@stilleretraites.nl
 • Bij vragen over inschrijvingen, kosten en annuleren: info@laverna.nl

Verder vind je onderaan de pagina nog extra informatie:

De inschrijfprocedure verloopt als volgt:

 • Kijk eerst of de opzet van onze retraites bij je past – zie de uitgebreide pagina Opzet retraites – en of je inderdaad de hele week kunt deelnemen. Bij inhoudelijke vragen kun je met ons contact opnemen via info@stilleretraites.nl.
 • Je vult het inschrijfformulier in op de site van La Verna via de link http://laverna.nl/activiteit_cat/franciscaanse-stille-retraites waar je de volgende retraites vermeld ziet:

   

  Data 2018

  Tarieven 2018 Megen en Brecht: A-tarief 460, – , (dit is kostendekkend). B-tarief 345,- voor wie dit te veel is.
  Tarieven 2018 Arnhem: A-tarief 490, – , (dit is kostendekkend). B-tarief 375,- voor wie dit te veel is.
  Voor alle bedragen is het inschrijfgeld van 50,- euro inbegrepen.

  Voor alle retraites geldt:

  • Men kan alleen voor de hele retraite intekenen (zie Gezamenlijke start en einde).
  • Steeds van maandagmiddag tot zondagmiddag.
  • Aankomst in Megen ’s maandags tussen 13.45 en 14.30 uur
  • Aankomst in Arnhem ’s maandags tussen 15.00 en 15.30 uur
  • De retraite eindigt zondags om ±13.45 uur
  • Lees ook onze suggesties rond de mogelijkheid van annuleren, zie de pagina Inschrijven, de alinea Annuleren.
  • Heb je  inhoudelijke vragen? Mail dan naar: info@stilleretraites.nl
 • La Verna stuurt je een ontvangstbevestiging.
 • Wij bekijken je inschrijfformulier, stellen soms een aanvullende vraag. Daarna krijg je bericht van La Verna die bevestigt dat je aangenomen bent, met een ingesloten bericht van ons, het retraiteteam.DSC_0325 (Medium)
 • La Verna int het inschrijfgeld via automatische incasso.
 • Ongeveer vier weken voor de retraite incasseert La Verna het resterende bedrag.
 • Ongeveer drie weken voor de retraite sturen we alle inschrijvers nadere informatie over de retraite, de gang van zaken, het klooster, de route, wat mee te nemen etc.

 

Annuleren.

Mocht je je onverhoopt moeten afmelden, dan dien je dat zo snel mogelijk te melden via info@laverna.nl, graag met een kopie aan info@stilleretraites.nl.
In dat geval gelden de volgende annuleringsvoorwaarden, ongeacht de reden:

 1. Bij annulering binnen vier weken voor de start van de retraite ben je het totale bedrag verschuldigd. Bij annulering binnen vier tot twaalf weken voor de start van de retraite ben je 50% van het totale bedrag verschuldigd.
  In beide gevallen is hier één uitzondering op: als we binnen die periode nog een vervanger vinden, wordt het bedrag minus het inschrijfgeld teruggestort.
 2. Bij annulering tot drie maanden voor de start van de retraite ben je alleen het inschrijfgeld verschuldigd. Het inschrijfgeld wordt dus nooit teruggestort.
 3. Voor sommige situaties is het te overwegen een annuleringsverzekering af te sluiten. Ga dan bij de verzekeringsmaatschappij na in welke gevallen een annulering gedekt wordt.

 

Blijf op de hoogte van retraitedata en vrijgekomen plaatsen

Een paar keer per jaar sturen wij een inspiratiemail, bijvoorbeeld naar aanleiding van kerkelijke feesten. Daarnaast zijn er soms praktische zaken waarop we je attent willen maken, zoals vrijgekomen plaatsen.

Deze berichtgeving verloopt via ons adressenbestand bij La Verna. Wil je op de hoogte blijven? Geef dan je mailadres door aan La Verna.

Je gegevens worden alleen voor onze berichten gebruikt, tenzij je zelf (in het formulier) aangeeft dat je ook de nieuwsbrief van La Verna wilt ontvangen.

 

Solidariteitsfonds en kostendekking

In het verleden hebben veel mensen een gift gegeven voor ons Solidariteitsfonds ter ondersteuning van retraitanten die de volledige bijdrage voor de retraite niet kunnen betalen. We willen hen allen daar heel hartelijk voor danken. We zijn blij dat door hun giften mensen met een kleinere beurs toch aan retraites kunnen deelnemen.

Mocht je een extra bijdrage willen storten voor dit fonds of voor andere, door ons te maken, onkosten, dan is dat altijd welkom. We werken zonder op winst uit te zijn, maar hebben, doordat we met meerdere begeleiders zijn die uit allerlei hoeken van het land komen veel reis- en andere kosten voor onze teambijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn belangrijk in verband met de voorbereidingen, zowel praktische als inhoudelijke. Omdat we momenteel met zessen zijn is er een goede coördinatie noodzakelijk.

De mensen die zich via het inschrijfformulier van La Verna inschrijven kunnen daar een eventuele gift aangeven. Dit bedrag zal door automatische incasso geïnd worden en daarna overgedragen aan de Franciscaanse Stille Retraites. Wij zullen die gift met oprechte dank aannemen.