Kloosterstilte

Kloosterstilte

de schemer valt, verstomt
de taal van vogels rond
de kloosterplas

in de verte dooft een hoeve
haar vensters, blaft nog laat
een waakzame hond

dan wordt het stil, raakbaar stil
zwijgt alles in en om me heen

rust mijn blik op de vage einder
tast naar wat onzegbaar is

Bert van der Linden

admin