Home

Welkom bij de Franciscaanse Stille Retraites

Ons aanbod

Een week in een klooster met persoonlijke begeleiding

Retraite

Retraiter betekent: zich terugtrekken. In een retraite trek je je een aantal dagen terug in de stilte om het leven op een andere manier te beleven, zodat je je kunt heroriënteren, nieuwe inspiratie op kunt doen, stil kunt staan bij de rijkdom die je hebt en bij de vragen die er diep in je leven.

Stil

In een stille retraite wordt niet gepraat. De stilte is een middel om dichter bij jezelf en bij God te komen. In deze retraite is het groepsproces minder belangrijk.

Franciscaans

We hebben dagelijks een eigen themaviering, waarbij we ons vooral laten leiden door woorden van Franciscus en Clara van Assisi. Wij maken gebruik van de liturgische teksten die in de Kerk tijdens deze dagen aangegeven worden.

Pasen

Gekruisigd én opgestaan

 

Pasen 2019

Afbeelding van boven in het kruis van Damiano - in het medaillon - is Jezus in een andere fase van het mysterie van zijn bestaan. Hij draagt een gouden kruis als scepter en heeft gouden kleren aan. Jezus glimlacht hier. Helemaal boven zie je de zegenende hand van de Vader. © H.S. van Delden .
Zie voor meer betekenissen van dit kruis: http://bloeiendeklaproos.nl/francis/kruis.htm

Een vreugdevol Pasen, dat je iets van de opstanding mag ervaren!

Het lijkt misschien dat Kerstmis voor Franciscus belangrijker was dan Pasen, omdat daar meer over is geschreven, maar Pasen is voor hem even belangrijk als Kerstmis. Geen weg naar beneden zonder weg naar boven.
Het kruisbeeld in het kerkje van San Damiano, wordt Christus als gekruisigd afgebeeld en daarboven als opgestaan (zie afbeelding hierboven). Christus belichaamt voor Franciscus beide kanten: gekruisigd en opgestaan, arm en rijk, vernederd en verhoogd. Voor Franciscus betekende dat met de blik op God gericht en zonder bezit midden tussen de mensen leven.
Hij zei:

"De liefde ontkracht de zelfzucht
en alle angsten van de zelfzucht”

Franciscus probeerde het Christusleven zo constant en zo innig mogelijk na te leven, dat hij aan het einde van zijn leven op de berg La Verna een overweldigend Christusvisioen ontving. Het liet hem achter met een hart vervuld van geluk en dankbaarheid over wat hij had mogen zien, en met een lichaam dat in handen en voeten Christus’ wonden droeg.

Bron: naar Ilse N. Bulhof in tijdschrift Streven

 

Ook Clara had veel vertrouwen in de verrezen Christus, toen ze stervende was zei ze tegen haar ziel:

"Ga nu gerust, want je hebt een goede reisgeleide.
Ga maar want Hij die je geschapen heeft, heeft je ook geheiligd.
Hij heeft je steeds behoed
en Hij heeft je met tedere liefde bemind,
zoals een moe­der haar kind liefheeft".
U, Heer, die mij geschapen hebt, wees gezegend".

klik hier voor mooi vioolspel voor bij onderstaand gedicht:

De rode ogen gingen langzaam toe
in hunne donkerblauwe kassen,
en er kwam een grote blankheid
over zijn mager gezicht.
De hand viel van de hartwonde.
De wonde was als een schone, frisse rode roos.
De broeders bleven geknield zitten, in gesnik en gebed…
Ineens was er buiten op het dak een groot gefluit
van duizenden leeuweriken, die, als bij afspraak,
alle gelijk zegevierend den hemel inpijlden.
De eerste sterren kwamen aan den hemel.
Er hong nog wat rozig licht
op het witte Assisië met zijn zwarte cipressen ginder ver.
De zon was gezonken als een goudvis.

Uit ‘De harp van Sint Franciscus’ van Felix Timmermans

Een mooie Paastijd gewenst !
Antoinette van Gurp
en de andere teamleden van Franciscaanse Stille Retraites

Onze kloosters

Stilteplekken

Clarissen, Megen

Er is een apart gastenverblijf. De vegetarische maaltijden worden samen met de zusters genoten, in stilte.

Trappistinnen, Arnhem

Het klooster ligt op de grens van Arnhem en Oosterbeek, midden in de bossen. Er is een apart gastenverblijf. Het eten is vegetarisch.

Minderbroeders, Megen

We hebben een kamer tussen de broeders. We zitten met hen aan dezelfde tafel en kunnen van gedachten wisselen. Vegetarisch eten is mogelijk.

Trappistinnen, Brecht, België

De abdij ligt landelijk, daarom zijn er goed wandelingen te maken buiten de muren van het klooster. Vegetarisch eten is mogelijk.

Ervaringen

Hoe hebben retraitanten het ervaren?

Wie zijn wij

Het team begeleiders

Anneke van der Veer

In mijn dagelijks leven ben ik sociaal werker. Pelgrimeren (o.a. naar Santiago en Rome), hardlopen en yoga horen bij mijn leven. En ik laat me graag voeden door Joodse bronnen.

Antoinette van Gurp

Mensen begeleiden op hun geestelijke weg en cursussen geven in meditatie, en met groepen via mystieke teksten lezen, is het mooiste werk dat er bestaat.

Astrid Roggen

Ik begeleid mensen in verandering en het (opnieuw) ontdekken van richting, talenten, valkuilen en mogelijkheden. Dat doe ik sinds een kleine tien jaar op basis van psychosynthese.

John Boon

In mijn werk als predikant werd ik gedreven door de vraag wat de woorden van oudsher mensen vandaag nog te zeggen hebben. Het werd een lange oefening in het luisteren naar teksten en naar verhalen van mensen.

Kitty Mul

Bij het Titus Brandsma Instituut van de karmelieten in Nijmegen volgde ik de cursus ‘In gesprek over de geestelijke weg’ en deed er de opleiding geestelijke begeleiding.

Kok Klever

Sinds de tachtiger jaren actief in de Franciscaanse Beweging. Daarnaast werkzaam als Geestelijk verzorger in verpleeghuizen en zorgcentra.