Home

Welkom op onze site!

Actuele berichten

Laatste toevoeging op 26 juli 2014
  • Op 6 augustus vieren we de Gedaanteverandering van Jezus. Zie de ikoonbespreking.
  • Op 8 augustus gedenken we Dominicus, een tijdgenoot van Franciscus van Assisi, en stichter van een orde die sterke overeenkomsten vertoont met de minderbroeders. Zie de pagina Dominicus en Franciscus.
  • Dichter bij Clara is een onlangs verschenen gedichtenbundel over Clara van Assisi, van wie we het feest op 11 augustus vieren.
  • Op 26 juli gedachten wij Joachim en Anna. Zie de bespreking van de ikoon van de Geboorte van Maria.
  • Het (franciscaanse) Tijdschrift voor Verkondiging is vanaf juli 2014 gratis beschikbaar via www.tijdschriftvoorverkondiging.org. Iedereen die zich wil verdiepen in de lezingen van een weekend kan hierin informatie en inspiratie vinden.
  • Enkele lopende tentoonstellingen:
  • De data van de komende retraites, met de namen van degenen die de retraites begeleiden, staan onderaan op deze pagina.

 

DSC04086 De zaaier, Vincent van GoghHet goede zaad met
ruim gebaar gezaaid, kwetsbaar
in onze aarde

Franciscaanse stille retraites

Dit is een site over de franciscaanse stille retraites met dagelijks persoonlijke begeleiding. Ieder die deze site bezoekt heten we van harte welkom. Kijk er eens rond en zie wat we te bieden hebben, voel of het datgene is wat je zoekt.

Enerzijds geven we informatie over onze retraites (klik op Retraite-informatie), anderzijds willen we ook inhoudelijk wat meegeven. In hetgeen we bieden, bewegen we ons mee met het ritme van de seizoenen, zowel in de natuur als in het kerkelijk leven.

Onze retraites

Onze Franciscaanse stille retraites met persoonlijke begeleiding zijn rust- en bezinningsmomenten op onze levensweg. Het vinden van onze site is een teken dat je dit aan het zoeken bent. Om een beeld te geven van onze opzet hier enkele woorden. Op de andere pagina’s zullen we wat uitgebreider ingaan op inhoud en vorm.

De retraites vinden plaats in een klooster.

Veel kloosters bieden wel ruimte voor rust en bezinning, maar vaak is dat zonder, of met slechts summiere, begeleiding. Ook bij gemeenschappelijke retraites ontbreekt die persoonlijke begeleiding vaak door het wat vollere programma.

In deze zesdaagse retraites worden geen conferenties gegeven. Het zijn stille retraites, waarin iedere retraitant een persoonlijke weg gaat, waarbij hij/zij dagelijks een begeleidingsgesprek heeft met een van de begeleiders. Het voordeel hiervan is dat de retraite altijd zal aansluiten bij het leven van de retraitant.

Een gemeenschappelijk moment op de dag is de themaviering, die geënt is op de liturgie van de dag. Er zit altijd wel een thema in verborgen waar we enkele gedachten over uitspreken, vanuit de spiritualiteit van Franciscus of Clara. Andere gemeenschappelijke momenten zijn de eucharistieviering en het getijdengebed.

Onderaan op deze pagina vind je de data van de eerstvolgende retraites. In de zijkolom vind je uitgebreidere informatie. Voor meer informatie over de franciscaanse spiritualiteit verwijzen wij graag naar de verschillende franciscaanse links.

Meer informatie vind je op de pagina Retraite-informatie. Neem gerust contact op (info@stilleretraites.nl) als je er nog aan twijfelt of de door ons geboden vorm iets voor je is!

Vrede en alle goeds!

Jan van Beeck, Ricky Rieter, Sarine Zijderveld, Anneke van der Veer, Antoinette van Gurp, Henk van den Berg

Stil worden,

inkeren

in je binnenste

en vinden

de schier Onvindbare,

zoeken

de altijd Aanwezige.

Stil worden,

aankomen bij je

diepste Zelf,

en weer

naar buiten gaan

Ricky Rieter

Komende retraites

Resterende retraites in 2014

Steeds van maandagmiddag tot zondagmiddag

Retraites in 2015

Steeds van maandagmiddag tot zondagmiddag

 

***

Meer informatie? Klik op Retraite-informatie. Mail je reacties naar info@stilleretraites.nl.