Home

Welkom bij de Franciscaanse Stille Retraites

Ons aanbod

Een week in een klooster met persoonlijke begeleiding

Retraite

Retraiter betekent: zich terugtrekken. In een retraite trek je je een aantal dagen terug in de stilte om het leven op een andere manier te beleven, zodat je je kunt heroriënteren, nieuwe inspiratie op kunt doen, stil kunt staan bij de rijkdom die je hebt en bij de vragen die er diep in je leven. In wat je daarbij overkomt willen je we begeleiden.

Stil

In een stille retraite wordt niet gepraat. De stilte is een middel om dichter bij jezelf en bij God te komen. In deze retraite word je dagelijks begeleid door een gesprek, het groepsproces is minder belangrijk.

Franciscaans

We hebben dagelijks een eigen themaviering, waarbij we ons vooral laten leiden door woorden van Franciscus en Clara van Assisi. Wij maken gebruik van de liturgische teksten die in de Kerk tijdens deze dagen aangegeven worden.

Advent 2020

God heeft alle mensen lief

In december 1223, 797 jaar geleden dus, liet Franciscus van Assisi zijn goede vriend Johannes in Greccio de eerste levende kerststal bouwen. Op de avond van 24 december kwamen velen samen op de plek waar deze kerststal stond. De heldere nacht werd verlicht door de fakkels van de mensen en was een verrukking voor mens en dier. Er werd gezongen en boven de kribbe vierde een priester de mis. Franciscus las vol enthousiasme het Kerstnachtevangelie. Het vormde de start van een traditie die tot op de dag van vandaag in ere wordt gehouden.

Franciscus wilde, zo schrijft Thomas van Celano (1 Cel 84-86), “de herinnering oproepen aan het Kind dat in Bethlehem geboren is, en zo goed mogelijk met eigen ogen de pijnlijke en behoeftige omstandigheden zien waaronder het Kind te lijden had, hoe het daar in een kribbe op stro lag tussen een os en een ezel.”
Franciscus had gemerkt dat het Kerstverhaal een abstract verhaal was geworden. Mensen hadden er geen gevoel meer bij. Hij wilde het feest weer de nadruk geven waar het, volgens hem, recht op had. Maar hij wilde vooral de omstandigheden laten zien waaronder de Zoon van God op aarde was gekomen.

Franciscus leefde in een vroegkapitalistische samenleving: geld veranderde van een ruilmiddel in een machtsmiddel. Franciscus en zijn medestanders ageerden daar tegen. Op een positieve manier. Ze leefden als armen en zagen af van alle maatschappelijke en kerkelijke posities die hen macht konden verschaffen. Daarnaast beklemtoonden ze in hun zorg voor melaatsen – de uitgestotenen van die dagen – dat alle mensen kinderen van God zijn, broers en zussen van elkaar. Ze noemden melaatsen daarom ‘onze christelijke broeders en zusters’!
Met de introductie van de levende kerststal wilde Franciscus ook een voorbeeld stellen. Een statement richting de rijken en machtigen, richting de pausen, kardinalen en bisschoppen van zijn tijd, die meestal een luxe leventje leidden. ‘Kijk’, zeggen de figuren in de kerststal: ‘zo is onze vredevorst Jezus Christus onze wereld ingestapt’: als arme, geboren in de aller armoedigste omstandigheden… een broer van ‘alle mensen die God liefheeft’ (Lucas 2,14).

De huidige paus Franciscus probeert in onze dagen eenzelfde statement te maken. Hij spoort zijn collega-bisschoppen en kardinalen aan, hun levensstijl te versoberen; en hij verlangt van zijn broeders-priesters dat ze zich oprecht solidariseren met de mensen waaronder zij leven.
In zijn nieuwste encycliek ‘Fratelli o Sorelli Tutti’ (‘allemaal broeders en zusters’), die de paus op 3 oktober in Assisi ondertekende, breekt hij met de overtuiging dat een oorlog rechtvaardig kan zijn. Naar de wapens grijpen is uit den boze. Er is geen enkele legitimering voor oorlog!
Verder spreekt hij zich onomwonden uit voor een ruimhartig migratiebeleid. Iedereen, benadrukt hij, heeft het recht om zijn geluk elders te zoeken, want rechten hebben geen grenzen. Van een ‘cultuur van muren’ wil hij niets weten. De paus vreest, schrijft hij, ‘donkere wolken’ na de coronapandemie, een terugval in ‘consumentisme en zelfzucht’. Het vrijemarktkapitalisme en het populisme worden sterk door de paus bekritiseert. En hij redeneert niet vanuit de rijken, maar vanuit de armen en verdrukten. Omdat alle mensen samen wereldwijd één gezin vormen en ze allemaal kinderen van God zijn, dienen ze voor elkaar te zorgen.

Franciscus van Assisi, dé inspiratiebron voor de huidige paus, werd na zijn dood ‘een levend evangelie’ genoemd. Hij had het evangelie zó doorleefd en zó voorgeleefd, dat er een legende ontstond waarin zijn geboorte zich – parallel aan die van Jezus – in een stal afspeelt. Met een os en een ezel als getuigen.

Benozzo Gozzoli (1421 – 1497) heeft dit tafereel vereeuwigd in een fresco in de absis van de San Francesco-kerk te Montefalco.

Mogen wij ons leven blijven spiegelen aan de waarden die oplichten in het evangelie van Jezus Christus: dat we – juist ook in moeilijke tijden – de weg van vertrouwen, vergevingsgezindheid, barmhartigheid, hoop en liefde durven gaan. Wetende, diep in ons hart, dat wij - alle mensen die God liefheeft – samen één gezin vormen.
Laat de heilige familie in de kerststal daar dan maar symbool voor staan!

Ik wens u namens alle begeleiders en medewerkers van de Franciscaanse Stille Retraites een Adventstijd vol lichtpuntjes, en een Zalig Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar toe!

Sjoerd Hertog

Adventsgedicht

Doe de lichten aan
tegen alle duister in

Zet de lichten voor het raam
ga niet in het donker zitten

Wees zelf een lichtpunt
straal licht en interesse uit

Geef het licht de ruimte
tegen alle angst in

Verspreid het licht van de aandacht
breng hoop aan het licht ondanks alles.

Sluit de gordijnen niet
Open je voor elkaar.

Marinus van den Berg

Onze kloosters

Stilteplekken

Clarissen, Megen

Er is een apart gastenverblijf. De vegetarische maaltijden worden samen met de zusters genoten, in stilte.

Trappistinnen, Arnhem

Het klooster ligt op de grens van Arnhem en Oosterbeek, midden in de bossen. Er is een apart gastenverblijf. Het eten is vegetarisch.

Minderbroeders, Megen

We hebben een kamer tussen de broeders. We zitten met hen aan dezelfde tafel en kunnen van gedachten wisselen. Vegetarisch eten is mogelijk.

Trappistinnen, Brecht, België

De abdij ligt landelijk, daarom zijn er goed wandelingen te maken buiten de muren van het klooster. Vegetarisch eten is mogelijk.

Benedictijnen, Doetinchem

Het stiltecentrum is gevestigd in de voormalige boerderij van de Sint Willibrordsabdij. Vegetarisch eten is mogelijk.

Ervaringen

Hoe hebben retraitanten het ervaren?

Wie zijn wij

Het team begeleiders

Anneke van der Veer

In mijn dagelijks leven ben ik sociaal werker. Pelgrimeren (o.a. naar Santiago en Rome), hardlopen en yoga horen bij mijn leven. En ik laat me graag voeden door Joodse bronnen.

Antoinette van Gurp

Mensen begeleiden op hun geestelijke weg en cursussen geven in meditatie, en met groepen mystieke teksten lezen, is het mooiste werk dat er bestaat.

Astrid Roggen

Ik begeleid mensen in verandering en het (opnieuw) ontdekken van richting, talenten, valkuilen en mogelijkheden. Dat doe ik sinds een kleine tien jaar op basis van psychosynthese.

Kitty Mul

Bij het Titus Brandsma Instituut van de karmelieten in Nijmegen volgde ik de cursus ‘In gesprek over de geestelijke weg’ en deed er de opleiding geestelijke begeleiding.

Kok Klever

Sinds de tachtiger jaren actief in de Franciscaanse Beweging. Daarnaast was ik vele jaren werkzaam als Geestelijk verzorger in verpleeghuizen en zorgcentra.

Sjoerd Hertog

Vanaf 1978 ben ik een actief lid van de Franciscaanse Beweging. Ik werkte in diverse diaconale projecten en als pastor in parochie, gevangenissen en zorginstellingen.