Home

Hartelijk welkom op deze site. Fijn dat je ons gevonden hebt.

Onze Franciscaanse Stille Retraites met persoonlijke begeleiding zijn rust- en bezinningsmomenten op je levensweg.
Met deze retraites willen wij ingaan op de behoefte van ieder die verlangt naar verdieping. Verlangen om je leven aan te kijken, precies zoals het is, en je dan bewust te worden van wat en Wie je roept.

Kenmerken van onze retraites:

  • een week in stilte in een klooster,
  • meedoen aan de gebedstijden en vieringen
  • dagelijkse themaviering, geïnspireerd door Franciscus en Clara
  • elke dag een persoonlijk begeleidingsgesprek

In de zijkolom vind je uitgebreidere informatie betreffende andere facetten van onze retraites. Bekijk voor de volgorde van je oriëntatie en eventuele inschrijving de pagina Opzet retraites. Neem gerust contact op (info@stilleretraites.nl) als je er nog aan twijfelt of de door ons geboden vorm iets voor je is!

Regelmatig plaatsen we hier een inspiratiegedachte die bij de tijd van het jaar, of bij een feest hoort, zoals nu rond het feest van Clara van Assisi

Clara van Assisi, stralende pelgrim op weg naar de Eeuwige
10-11 augustus

Op de vooravond van 11 augustus wordt de overgang van Clara naar het eeuwige Licht gevierd, haar transitus. De volgende dag zijn we in feeststemming omwille van haar. Deze adellijke vrouw leefde van 1193 tot 1253. Ze was de eerste volgelinge van Franciscus, werd zeer door hem geïnspireerd. In eigen vormgeving binnen de muren van het kleine kloostertje San Damiano, leefde ze er samen met een groot aantal vrouwen uit alle lagen van de bevolking. Ze leidde  een verborgen leven, maar haar licht straalt nog tot in deze tijd. Toen ze gestorven was werd er een rondzendbrief naar 100 kloosters gestuurd onder vermelding van de volgende woorden:

…De steunpilaar van onze orde is niet meer; helaas, de draagster van onze professie heeft haar aardse pelgrimstocht beëindigd…

Clara heeft een leven van intense innerlijke pelgrimage achter de rug, enerzijds als adellijke vrouw in de beslotenheid van hun deftige woning, en anderzijds als belgeleidster en, zoals ze zelf zegt, ‘dienares’ van de grote groep vrouwen die met haar in San Damiano leefden. Haar gezondheid was zodanig slecht, dat ze dacht eerder te stervan dan Franciscus, maar wonderlijk genoeg overleefde ze hem 27 jaar. Ook dat moet een grote pelgrimage zijn geweest om zonder haar ‘geestelijke vader’ toch de spirit van hem door te geven. Ze heeft dit dapper en blijmoedig gedaan. Tijdens haar en zijn leven was Clara ook een inspiratiebron voor hém, en vroeg hij haar raad over de vormgeving van zijn eigen leven, onder andere of zijn taak predikend of beschouwend zou moeten zijn…

Klik op de volgende link om het gedicht te lezen: Clara, een pelgrim naar het Licht, waarbij ook enkele woorden over haar geschiedenis. Zie ook onder Inspiratie, Over Franciscus en Clara: Clara van Assisi, Clara en het palmtakje en Het recht om arm te mogen leven.

Vrede en alle goeds!

Het team van de Franciscaanse stille retraites

***

Stil worden,
inkeren
in je binnenste
en vinden
de schier Onvindbare,
zoeken
de altijd Aanwezige.
Stil worden,
aankomen bij je
diepste Zelf,
en weer
naar buiten gaan

Ricky Rieter

***

Colofon

2005_1203Ecolonie20241 (Medium)