Home

Welkom bij de Franciscaanse Stille Retraites

Ons aanbod

Een week in een klooster met persoonlijke begeleiding

Retraite

Retraiter betekent: zich terugtrekken. In een retraite trek je je een aantal dagen terug in de stilte om het leven op een andere manier te beleven, zodat je je kunt heroriënteren, nieuwe inspiratie op kunt doen, stil kunt staan bij de rijkdom die je hebt en bij de vragen die er diep in je leven. In wat je daarbij overkomt willen je we begeleiden.

Stil

In een stille retraite wordt niet gepraat. De stilte is een middel om dichter bij jezelf en bij God te komen. In deze retraite word je dagelijks begeleid door een gesprek, het groepsproces is minder belangrijk.

Franciscaans

We hebben dagelijks een eigen themaviering, waarbij we ons vooral laten leiden door woorden van Franciscus en Clara van Assisi. Wij maken gebruik van de liturgische teksten die in de Kerk tijdens deze dagen aangegeven worden.

Pinksteren

Verbondenheid in verscheidenheid

Toen de dag van Pinksteren aanbrak..

Franciscus was gewoon om zijn broeders met Pinksteren samen te roepen in het dal naast Assisi. Daar, in de bossen rond Portiuncula, deelden de broeders enkele dagen in primitieve omstandigheden hun leven en hun bezieling. Dit jaar precies 800 geleden werd daar door de vele honderden broeders een tekst omarmd die hun leven enigszins omschreef. Die hun inspiratie ‘ving’ in woorden van liefde en ontferming. Zoals: ‘Zij moeten zich verheugen wanneer zij leven tussen waardeloze en verachte mensen’ en ‘wie er ook naar hen toekomt, vriend of tegenstander, dief of bandiet, iedereen moet vriendelijk ontvangen worden’.
Mooie ‘regels’ uit 1221 die de enorme verbondenheid en broederschap uitdrukken die in hart van hun bewogenheid zetelde. Iedereen hoort ‘erbij’ en vooral degenen die je op het eerste gezicht niet wilt ‘ontvangen’.


Op Pinksteren 2021 vieren wij wederom het feest van de Geest en het omarmen van de verscheidenheid. We lezen over hoe de apostelen in Jeruzalem de deur uitgingen en zodanig spraken dat alle aanwezige vreemde volken hen verstonden en begrepen. Het boek Handelingen somt als luisteraars een rij volken op van Oost naar West, van allerlei slag. Wat fijn dat iedereen welkom was in de ruimte van liefde en bevrijding.
Voor ons knellen de beperkingen van de Corona nog een tijdje door. Nog geen evenementen en samenscholingen. En helaas in juni ook nog geen stille retraite in het Belgische Brecht vanwege de beperkingen en begrijpelijke ‘buitenland’ regels van de overheden. Hopelijk in het najaar weer. Tot die tijd blijft het bij verlangen en verwonderen. Het bescheiden ontvangen van onze naasten in de ruimte ons hart. Misschien ook wel diegenen waar we niet het eerst aan zouden denken of die ons tegenstaan. Met… een beetje hulp van de geest die inspireert, versterkt en samenbrengt!

Barmhartige Vader, u die ons kent en liefhebt,
Kom en schenk uw Geest
wanneer het ons niet meer kan schelen,
Wanneer het genoeg is geweest,
Wanneer alles lijkt tegen te gaan,
Wanneer ik me terugplooi op mezelf,
Wanneer ik beschaamd ben over mijzelf:
Kom dan, heilige Geest.

Wanneer ik bergen wil verzetten,
Wanneer ik goed wil zijn voor iedereen,
Wanneer ik vrede wil brengen onder de mensen,
Wanneer ik vergeving wil vragen en wil schenken:
Kom dan, heilige Geest.

Wanneer ik wil bidden en de stilte niet vind,
Wil troosten en de woorden niet ken,
Wil helpen en niet weet hoe,
Wanneer ik wil geloven, hopen en beminnen,
Kom dan, heilige Geest.

Ieder fijne en geestrijke Pinksterdagen gewenst,
in een ontferming zonder grenzen!
Het team stille retraites

Onze kloosters

Stilteplekken

Clarissen, Megen

Er is een apart gastenverblijf. De vegetarische maaltijden worden samen met de zusters genoten, in stilte.

Minderbroeders, Megen

We hebben een kamer tussen de broeders. We zitten met hen aan dezelfde tafel en kunnen van gedachten wisselen. Vegetarisch eten is mogelijk.

Trappistinnen, Brecht, België

De abdij ligt landelijk, daarom zijn er goed wandelingen te maken buiten de muren van het klooster. Vegetarisch eten is mogelijk.

Benedictijnen, Doetinchem

Het stiltecentrum is gevestigd in de voormalige boerderij van de Sint Willibrordsabdij. Vegetarisch eten is mogelijk.

Ervaringen

Hoe hebben retraitanten het ervaren?

Wie zijn wij

Het team begeleiders

Anneke van der Veer

In mijn dagelijks leven ben ik sociaal werker. Pelgrimeren (o.a. naar Santiago en Rome), hardlopen en yoga horen bij mijn leven. En ik laat me graag voeden door Joodse bronnen.

Antoinette van Gurp

Mensen begeleiden op hun geestelijke weg en cursussen geven in meditatie, en met groepen mystieke teksten lezen, is het mooiste werk dat er bestaat.

Astrid Roggen

Ik begeleid mensen in verandering en het (opnieuw) ontdekken van richting, talenten, valkuilen en mogelijkheden. Dat doe ik sinds een kleine tien jaar op basis van psychosynthese.

Kitty Mul

Bij het Titus Brandsma Instituut van de karmelieten in Nijmegen volgde ik de cursus ‘In gesprek over de geestelijke weg’ en deed er de opleiding geestelijke begeleiding.

Kok Klever

Sinds de tachtiger jaren actief in de Franciscaanse Beweging. Daarnaast was ik vele jaren werkzaam als Geestelijk verzorger in verpleeghuizen en zorgcentra.

Sjoerd Hertog

Vanaf 1978 ben ik een actief lid van de Franciscaanse Beweging. Ik werkte in diverse diaconale projecten en als pastor in parochie, gevangenissen en zorginstellingen.