Home

Welkom bij de Franciscaanse Stille Retraites

Ons aanbod

Een week in een klooster met persoonlijke begeleiding

Retraite

Retraiter betekent: zich terugtrekken. In een retraite trek je je een aantal dagen terug in de stilte om het leven op een andere manier te beleven, zodat je je kunt heroriënteren, nieuwe inspiratie op kunt doen, stil kunt staan bij de rijkdom die je hebt en bij de vragen die er diep in je leven. In wat je daarbij overkomt willen je we begeleiden.

Stil

In een stille retraite wordt niet gepraat. De stilte is een middel om dichter bij jezelf en bij God te komen. In deze retraite word je dagelijks begeleid door een gesprek, het groepsproces is minder belangrijk.

Franciscaans

We hebben dagelijks een eigen themaviering, waarbij we ons vooral laten leiden door woorden van Franciscus en Clara van Assisi. Wij maken gebruik van de liturgische teksten die in de Kerk tijdens deze dagen aangegeven worden.

Pasen

Moed en hoop

De boodschapper van de Opstanding (door Sjoerd Hertog)

In het evangelie volgens Marcus ontmoet Jezus in Jericho een blinde bedelaar die apathisch langs de kant van de weg zit. Maar als Jezus ‘uit Nazareth’ voorbij komt, grijpt hij de kans van zijn leven om zijn leven een wending ten goede te geven met beide handen aan. Hij schreeuwt het uit: ‘Zoon van David, heb medelijden!’ En niet tevergeefs, want Jezus roept hem tot zich:
Hij gooide zijn mantel af, sprong op en ging naar Jezus. Jezus vroeg hem: ‘Wat wilt u dat ik voor u doe?’

De blinde antwoordde: ‘Rabboeni, zorg dat ik weer kan zien.’ Jezus zei tegen hem: ‘Ga heen, uw geloof heeft u gered.’ En meteen kon hij weer zien en hij volgde hem op zijn weg. (10,50-52)

De naam van de blinde is veelbetekenend. ‘Bar’ is Aramees en betekent ‘zoon’. ‘Timeüs’ komt van het Aramese woord ‘tema’ wat ‘onrein’ betekent. Als hij met Jezus hulp geneest van zijn blindheid kan hij zijn lot weer in eigen handen nemen. Zijn (zelf)vertrouwen, zijn eigenwaarde, is hersteld. Hij kan weer zien en… hij… wordt volgeling van Jezus!
En mij lijkt het waarschijnlijk dat Bartimeüs daarna nog tweemaal – anoniem – opduikt in de tekst van Marcus wanneer er sprake is van ‘een jongeman’. Die wordt eerst genoemd in de passage over de gevangenneming van Jezus in Getsemane:

Toen lieten allen hem in de steek en vluchtten weg. Een jongeman, die alleen een linnen kleed aanhad, probeerde bij hem te blijven, maar toen ook hij werd vastgegrepen, liet hij het kleed in hun handen achter en vluchtte naakt weg. (14,50-52)


En tenslotte verschijnt deze jongeman, in het wit gekleed, aan de vrouwen die ‘op de eerste dag van
de week’ – met Pasen – het open graf van Jezus binnengaan. Zij krijgen van hem te horen dat Jezus, de man uit Nazareth, is opgewekt uit de dood.

De jongeman, Bartimeüs, lijkt te verwijzen naar de tijd toen zij die christen wilden worden na een lange periode van voorbereiding in de paasnacht werden gedoopt. Dan legden zij eerst hun oude kleren af, waarna zij (bijna of helemaal) naakt te water gingen.

En na de doop kregen zij een wit doopkleed, wat aangaf dat de persoon nu bekleed was met Christus in een nieuw leven.
Als de persoon Bartimeüs uit hoofdstuk 10 inderdaad vereenzelvigd kan worden met de ‘jongeman’ uit hoofdstuk 14 en 16, dan roepen de details uit de drie passages het beeld op van de weg die een volgeling van Jezus af dient te leggen:

1. Je dient kennis te nemen van (het optreden van) Jezus uit Nazareth (10,47-48);
2. Je dient de moed op te brengen om ‘op te staan’ en hem te benaderen (10,49);
3. Je mag je hart openleggen voor hem: ‘Jezus, heb medelijden met mij!’ (10,47-48);
4. Je mag je zorgen en verlangens met hem delen (10,51);
5. Je kan op hem en op jezelf leren vertrouwen (10,52);
6. Je kan gaan zien wat echt van waarde is (10,52);
7. Je bent vrij om de weg van Jezus – de christelijke waarden– te volgen (10,52);
8. Je bent vrij om je te laten dopen en deel te nemen aan de beweging van Jezus (14,52 en 16,5).

In het Aramees verwijst de naam Timeüs naar ‘onreinheid’. Maar in het Grieks betekent Timeüs ‘eervol, prijzenswaardig’. Eigenlijk precies het omgekeerde van de Aramese betekenis. Als Marcus de naam op deze dubbele betekenis heeft uitgezocht, dan getuigt die naam ook van de omslag die Bartimeüs zelf doormaakt in de slothoofdstukken van het evangelie: Van een door de omstanders toegesnauwde uitgerangeerde blinde bedelaar, naar iemand die met hulp van Jezus opstaat uit alle ellende en de eervolle boodschapper wordt van het evangelie over de opgestane Heer: Jezus Christus, de Zoon van God.

Midden in het graf (Carlos Desoete, 2011)

Midden in het graf,
in het graf van de dood,
van oorlog en onrecht,
van haat en angst,
heb ik een engel gezien.

Hij had geen vleugels
en zijn gewaad schitterde niet.
Neen, hij was heel gewoon,
een mens als ieder ander mens.

Hij was er, midden in dat graf.
Hij was niet weggelopen van de mens en zijn ellende,
Hij was er, in mijn angst en mijn onvrede,
in mijn onmacht, midden in de dood van velen.

Hij was er zoals God er altijd is, midden in de dood..
Niet bang zijn, zei hij,
Je hoeft de Levende hier niet te zoeken.
Maar breek de graven open,
maak de zwachtels los die mensen gevangen houden in zichzelf,
toegeklapt in hun verdriet;
herstel de onmacht en de angst,
wek een nieuw vertrouwen,
en wees er ook voor anderen.

Dan zul je Hem zien, de Levende,
daar gaat Hij u voor.
Wie God doet, is door geen grafsteen tegen te houden.

Ach, dat je middenin het graf van de dood
een engel mag zien, een engel mag zijn.

Wij wensen u van harte EEN ZALIG PASEN toe!
De teamleden van de Franciscaanse Stille Retraites

 

Onze kloosters

Stilteplekken

Clarissen, Megen

Er is een apart gastenverblijf. De vegetarische maaltijden worden samen met de zusters genoten, in stilte.

Minderbroeders, Megen

We hebben een kamer tussen de broeders. We zitten met hen aan dezelfde tafel en kunnen van gedachten wisselen. Vegetarisch eten is mogelijk.

Trappistinnen, Brecht, België

De abdij ligt landelijk, daarom zijn er goed wandelingen te maken buiten de muren van het klooster. Vegetarisch eten is mogelijk.

Benedictijnen, Doetinchem

Het stiltecentrum is gevestigd in de voormalige boerderij van de Sint Willibrordsabdij. Vegetarisch eten is mogelijk.

Ervaringen

Hoe hebben retraitanten het ervaren?

Wie zijn wij

Het team begeleiders

Anneke van der Veer

In mijn dagelijks leven ben ik sociaal werker. Pelgrimeren (o.a. naar Santiago en Rome), hardlopen en yoga horen bij mijn leven. En ik laat me graag voeden door Joodse bronnen.

Antoinette van Gurp

Mensen begeleiden op hun geestelijke weg en cursussen geven in meditatie, en met groepen mystieke teksten lezen, is het mooiste werk dat er bestaat.

Astrid Roggen

Ik begeleid mensen in verandering en het (opnieuw) ontdekken van richting, talenten, valkuilen en mogelijkheden. Dat doe ik sinds een kleine tien jaar op basis van psychosynthese.

Kitty Mul

Bij het Titus Brandsma Instituut van de karmelieten in Nijmegen volgde ik de cursus ‘In gesprek over de geestelijke weg’ en deed er de opleiding geestelijke begeleiding.

Kok Klever

Sinds de tachtiger jaren actief in de Franciscaanse Beweging. Daarnaast was ik vele jaren werkzaam als Geestelijk verzorger in verpleeghuizen en zorgcentra.

Sjoerd Hertog

Vanaf 1978 ben ik een actief lid van de Franciscaanse Beweging. Ik werkte in diverse diaconale projecten en als pastor in parochie, gevangenissen en zorginstellingen.

Ron Reijsbergen

De stille retraite zie ik als een kans om te werken aan en te rusten bij je eigen levensweg. Daarbij worden we gesteund door elkaar, door onze voorouders uit de christelijke traditie en door de gemeenschap waar we te gast zijn.