Home

Hartelijk welkom op deze site. Fijn dat je ons gevonden hebt.

Onze Franciscaanse Stille Retraites met persoonlijke begeleiding zijn rust- en bezinningsmomenten op je levensweg.
Met deze retraites willen wij ingaan op de behoefte van ieder die verlangt naar verdieping. Verlangen om je leven aan te kijken, precies zoals het is, en je dan bewust te worden van wat en Wie je roept.

Kenmerken van onze retraites:

  • een week in stilte in een klooster,
  • meedoen aan de gebedstijden en vieringen
  • dagelijkse themaviering, geïnspireerd door Franciscus en Clara
  • elke dag een persoonlijk begeleidingsgesprek

In de zijkolom vind je uitgebreidere informatie betreffende andere facetten van onze retraites. Bekijk voor de volgorde van je oriëntatie en eventuele inschrijving de pagina Opzet retraites. Neem gerust contact op (info@stilleretraites.nl) als je er nog aan twijfelt of de door ons geboden vorm iets voor je is!

 

Mens ben je, stof van aarde, gezegend ben jij

Veertien februari is het Aswoensdag, het begin van de vastentijd. We worden gezegend met as van verbrande palmtakjes. We worden gezuiverd van wat ons belemmert in de voortgang op onze geestelijke weg. We bezinnen ons op wat er van ons wordt gevraagd: trouw blijven, trouw aan onze roeping en bestemming ook al brengt dit lijden met zich mee. We mogen vertrouwen, vertrouwen in wat zich in ons voltrekt. In de donkere aarde het zaad zal ontkiemen tot nieuw leven.

De onderstaande tekst van Franciscus gaat niet specifiek over de vastentijd en toch geeft hij, naar ons inzicht, aan hoe de weg van zuivering kan zijn en hoe ons leven  vruchtbaar kan worden.

De deugd die de ondeugd verdrijft

 Waar liefde is en wijsheid, daar is geen vrees en onwetendheid.
Waar geduld is en nederigheid, daar is geen kwaadheid en geen opwinding.
Waar armoede is met blijdschap, daar is geen begerigheid en geen hebzucht.
Waar kalmte is en overweging daar is geen onrust en geen verwarring.
Waar de vreze des Heren is om zijn erf te bewaken, daar kan de vijand geen plaats vinden om binnen te dringen.
Waar barmhartigheid is en bedachtzaamheid, daar is geen overdaad en geen hardvochtigheid

Vermaningen van Franciscus  27

 

Verdere inspiratie voor de veertigdagentijd

Er is bij uitgeverij Narratio een Veertigdagenkalender 2018 verschenen ‘Daar zit muziek in!’ met gedichten, uitleg van Bijbelteksten, gebeden en kinderverhalen. Samengesteld door ds Joke van der Velden. Prijs € 3,00. www.narratio.nl

Passiewoorden. Janneke Nijboer herschreef de zeven Kruiswoorden, met schilderijen van Daniël en Carolien Tavenier. Een boekje met teksten en verwerkingssuggesties. Prijs € 5,00. www.docete.nl

Bij Docete zijn nog veel meer diaseries van kruiswegen te bestellen.

Op 14 februari 2018, aswoensdag, start de digitale 40-dagenretraite van de jezuïeten ‘Met Uw wegen vertrouwd’, geschreven door Hans van Leeuwen sj. Inschrijven op www.ignatiaansbidden.org

 

Komende retraites, 2018

16-22 juli in Arnhem bij de Trappistinnen er is nog 1 plaats
17-23 september in Megen bij de Minderbroeders er zijn nog 2 plaatsen
12-18 november in Brecht(net over de grens in België)
bij de Trappistinnen
er zijn nog plaatsen

Ga naar de site van La Verna voor informatie en om je eventueel in te schrijven.

 

We wensen je een gezegende Vastentijd
Vrede en alle goeds
Namens ons team

Anne Timmer en Kitty Mul