Home

Welkom bij de Franciscaanse Stille Retraites

Ons aanbod

Een week in een klooster met persoonlijke begeleiding

Retraite

Retraiter betekent: zich terugtrekken. In een retraite trek je je een aantal dagen terug in de stilte om het leven op een andere manier te beleven, zodat je je kunt heroriënteren, nieuwe inspiratie op kunt doen, stil kunt staan bij de rijkdom die je hebt en bij de vragen die er diep in je leven. In wat je daarbij overkomt willen je we begeleiden.

Stil

In een stille retraite wordt niet gepraat. De stilte is een middel om dichter bij jezelf en bij God te komen. In deze retraite word je dagelijks begeleid door een gesprek, het groepsproces is minder belangrijk.

Franciscaans

We hebben dagelijks een eigen themaviering, waarbij we ons vooral laten leiden door woorden van Franciscus en Clara van Assisi. Wij maken gebruik van de liturgische teksten die in de Kerk tijdens deze dagen aangegeven worden.

Veertig dagen tijd

Voorbereiding op Pasen

In de veertigdagentijd bereiden we ons voor op Pasen, wanneer ons leven wordt hersteld. Veertig jaar trok het volk van God door de woestijn voordat het met gelouterd hart het beloofde land bereikte. Jezus verbleef veertig dagen in de woestijn en werd er op de proef gesteld. Veertig tekent een periode van bezinning en boete. Misschien denk je nu dat we met alle beperkingen van de corona wel genoeg daarvan voor de kiezen hebben gekregen!

Maar hier speelt toch iets anders. Weliswaar omschrijven Franciscus en Clara de franciscaanse weg als een leven in boetvaardigheid, maar wat verstaan zij daar onder? Waar denk jij aan als je dit hoort? Aan vasten, bidden, in de bijbel lezen, mediteren, doneren? Prima!, maar, zo zegt Franciscus, al die dingen kan een mens die verder een plaag is voor zijn omgeving ook. Wat hij niet kan is trouw blijven aan zijn Heer, aldus Franciscus. Wat zou dat voor ons kunnen zijn, trouw blijven aan onze Heer? Wanneer zijn we trouw, wanneer niet?

De franciscaanse boetvaardigheid ontstaat wanneer je tegelijk enerzijds oog krijgt voor de goedheid en vreugde waarmee God de schepping en jou en je medemensen in leven houdt, en anderzijds de manier waarop je leeft in die schepping en met je medemens. Anders gezegd, wanneer je iets gaat voelen van de liefde die God voor jou heeft en de manier waarop je die liefde gestalte geeft. Het besef daarvan maakt in de oude taal van het geestelijk leven rouwmoedig. Dat is geen vorm van wroeging over je eigen falen of zoiets. Eerder een besef van de goedheid van God en je ergens altijd beperkte antwoord daarop.

Rouwmoedigheid gaat volgens de woestijnmonniken vaak gepaard met tranen op momenten waarop we pretenties loslaten en onze realiteit onder ogen kunnen zien. Gods genade en het openstellen van ons hart werken daarin samen. Met de tranen breken vrijheid en waarheid door, gedragen in liefde. Je zou het een opluchting kunnen noemen over Gods hand waar je niet uit kunt vallen, hoe gek je het verder ook maakt.

Boetvaardigheid motiveert om anders om te gaan met Gods schepping en de mensen om je heen. Veertig dagen krijgen we de tijd dat te oefenen. Misschien door vasten en mediteren, en meer naar anderen om te zien. Franciscus trok er midden in de vastentijd rustig op uit om een flinke maaltijd bij elkaar te bedelen. Voor een zieke. En van Clara, levend in haar klooster, wordt gezegd dat zelfs adellijke dames in de stad werden aangestoken door haar boetvaardigheid en deze op hun eigen wijze navolgden.

Dat onze boetvaardigheid heel de schepping tot zegen mag zijn!

Ron Reijsbergen

Onze kloosters

Stilteplekken

Clarissen, Megen

Er is een apart gastenverblijf. De vegetarische maaltijden worden samen met de zusters genoten, in stilte.

Trappistinnen, Arnhem

Het klooster ligt op de grens van Arnhem en Oosterbeek, midden in de bossen. Er is een apart gastenverblijf. Het eten is vegetarisch.

Minderbroeders, Megen

We hebben een kamer tussen de broeders. We zitten met hen aan dezelfde tafel en kunnen van gedachten wisselen. Vegetarisch eten is mogelijk.

Trappistinnen, Brecht, België

De abdij ligt landelijk, daarom zijn er goed wandelingen te maken buiten de muren van het klooster. Vegetarisch eten is mogelijk.

Benedictijnen, Doetinchem

Het stiltecentrum is gevestigd in de voormalige boerderij van de Sint Willibrordsabdij. Vegetarisch eten is mogelijk.

Ervaringen

Hoe hebben retraitanten het ervaren?

Wie zijn wij

Het team begeleiders

Anneke van der Veer

In mijn dagelijks leven ben ik sociaal werker. Pelgrimeren (o.a. naar Santiago en Rome), hardlopen en yoga horen bij mijn leven. En ik laat me graag voeden door Joodse bronnen.

Antoinette van Gurp

Mensen begeleiden op hun geestelijke weg en cursussen geven in meditatie, en met groepen mystieke teksten lezen, is het mooiste werk dat er bestaat.

Astrid Roggen

Ik begeleid mensen in verandering en het (opnieuw) ontdekken van richting, talenten, valkuilen en mogelijkheden. Dat doe ik sinds een kleine tien jaar op basis van psychosynthese.

Kitty Mul

Bij het Titus Brandsma Instituut van de karmelieten in Nijmegen volgde ik de cursus ‘In gesprek over de geestelijke weg’ en deed er de opleiding geestelijke begeleiding.

Kok Klever

Sinds de tachtiger jaren actief in de Franciscaanse Beweging. Daarnaast was ik vele jaren werkzaam als Geestelijk verzorger in verpleeghuizen en zorgcentra.

Sjoerd Hertog

Vanaf 1978 ben ik een actief lid van de Franciscaanse Beweging. Ik werkte in diverse diaconale projecten en als pastor in parochie, gevangenissen en zorginstellingen.