Home

 

Dank!

Wij willen iedereen bedanken die van harte heeft gereageerd op het overlijden van broeder Jan van Beeck, de initiatiefnemer en begeleider van onze stille franciscaanse retraites. Het doet ons goed dat we zoveel oprechte berichten van deelneming hebben mogen ontvangen. Wij voelen er ons mede door getroost en verwarmd. Zijn persoon zullen we in onze herinnering bewaren en hem daarmee een plaats geven in ons leven, en, wat ons betreft, in het leven van de retraitanten. Wij geloven dat zijn betrokkenheid op de retraites op een andere, voor ons niet te vatten wijze, door zal gaan. ‘Zuster Dood’, heeft hij omhelsd, zoals Franciscus dat deed. Deze ‘zuster’ heeft hem binnengeleid in  de vreugde van het leven dat geen einde meer kent, daar waar geen rouw en geen verdriet meer zijn, geen strijd en geen pijn. 

Zijn werk zal doorgaan, vanuit de inspiratie die Jan ons geschonken heeft. Daar willen wij, als team, graag zorg voor dragen.

Dankbaar mogen we zijn dat hij onze gids was. Wij danken ook jullie voor de reacties bij zijn overlijden.

Vrede en alle goeds,

het team van de franciscaanse stille retraites

images-8, gebed en wolken

Komende retraites 2015

Steeds van maandagmiddag tot zondagmiddag.
Kosten 390 euro, dit is kostendekkend, 280 euro voor wie dit te veel is. Voor beide bedragen is het inschrijfgeld van 75 euro inbegrepen
Informatie aanvragen en wachtlijst: info@stilleretraites.nl

Komende retraites 2016

Steeds van maandagmiddag tot zondagmiddag.
Kosten 425 euro, dit is kostendekkend, 295 euro voor wie dit te veel is. Voor beide bedragen is het inschrijfgeld van 75 euro inbegrepen
Informatie aanvragen: info@stilleretraites.nl

Nadere informatie over de retraites en het team van de begeleiders is te vinden op de pagina Retraite-informatie en de pagina Team

***

Onze Franciscaanse stille retraites met persoonlijke begeleiding zijn rust- en bezinningsmomenten op onze levensweg. Het vinden van onze site is een teken dat je dit aan het zoeken bent.De retraites vinden plaats in een klooster.Veel kloosters bieden wel ruimte voor rust en bezinning, maar vaak is dat zonder, of met slechts summiere, begeleiding. Ook bij gemeenschappelijke retraites ontbreekt die persoonlijke begeleiding vaak door het wat vollere programma.
In deze zesdaagse retraites worden geen conferenties gegeven. Het zijn stille retraites, waarin iedere retraitant een persoonlijke weg gaat, waarbij hij/zij dagelijks een begeleidingsgesprek heeft met een van de begeleiders. Het voordeel hiervan is dat de retraite altijd zal aansluiten bij het leven van de retraitant.
Een gemeenschappelijk moment op de dag is de themaviering, die geënt is op de liturgie van de dag. Er zit altijd wel een thema in verborgen waar we enkele gedachten over uitspreken, vanuit de spiritualiteit van Franciscus of Clara. Andere gemeenschappelijke momenten zijn de eucharistieviering en het getijdengebed.
Bovenaan op deze pagina vind je de data van de eerstvolgende retraites. In de zijkolom vind je uitgebreidere informatie. Voor meer informatie over de franciscaanse spiritualiteit verwijzen wij graag naar de verschillende franciscaanse links.
Meer informatie vind je op de pagina Retraite-informatie. Neem gerust contact op (info@stilleretraites.nl) als je er nog aan twijfelt of de door ons geboden vorm iets voor je is!

Vrede en alle goeds!

Het team van de Franciscaanse stille retraites

***

Stil worden,

inkeren

in je binnenste

en vinden

de schier Onvindbare,

zoeken

de altijd Aanwezige.

Stil worden,

aankomen bij je 

diepste Zelf,

en weer 

naar buiten gaan

Ricky Rieter

***

Colofon