Home

Welkom bij de Franciscaanse Stille Retraites

Ons aanbod

Een week in een klooster met persoonlijke begeleiding

Retraite

Retraiter betekent: zich terugtrekken. In een retraite trek je je een aantal dagen terug in de stilte om het leven op een andere manier te beleven, zodat je je kunt heroriënteren, nieuwe inspiratie op kunt doen, stil kunt staan bij de rijkdom die je hebt en bij de vragen die er diep in je leven. In wat je daarbij overkomt willen je we begeleiden.

Stil

In een stille retraite wordt niet gepraat. De stilte is een middel om dichter bij jezelf en bij God te komen. In deze retraite word je dagelijks begeleid door een gesprek, het groepsproces is minder belangrijk.

Franciscaans

We hebben dagelijks een eigen themaviering, waarbij we ons vooral laten leiden door woorden van Franciscus en Clara van Assisi. Wij maken gebruik van de liturgische teksten die in de Kerk tijdens deze dagen aangegeven worden.

Franciscusfeest 2020

Ruimte door loslaten van gewoontes

4 oktober is het feest van Franciscus van Assisi. In deze tijd van corona met zijn afzondering en afstand zou je Franciscus' Regel voor de kluizenarijen eens kunnen lezen. Het is een wat vreemde tekst met regels voor broeders die zich voor kortere of langere tijd willen terugtrekken.

Opvallend is dat Franciscus een rolverdeling voorschrijft. Er zijn broeders die zonen zijn. Zij brengen de dag door in stilte en gebed. De anderen zijn de moeders die voor de zonen zorgen. Opmerkelijk is dat deze rolverdeling niet vastligt. Na een afgesproken periode worden de rollen omgedraaid.

Wat een beeld, elkaars moeder en zoon zijn! Hij blijkt het vaker te gebruiken. In de Regel van 1221 schrijft hij dat franciscaanse mensen elkaar liefhebben en voeden zoals een moeder haar kind liefheeft en voedt. Tegenover de gangbare gewoonte om jezelf met geld en bezittingen te beschermen tegen de wisselvalligheden van het bestaan, plaatste Franciscus juist het loslaten van al die dingen. Daarmee ontstaat ruimte om elkaar tot moeder en kind zijn. Die verbondenheid geeft betere relaties tot elkaar en tot de schepping dan bezittingen. Misschien kunnen we deze coronatijd gebruiken om eens na te gaan voor wie wij een moeder kunnen zijn. En of er mensen zijn voor wie wij een zoon/dochter kunnen zijn.

Het gaat nog verder. In de Brief aan alle gelovigen schrijft Franciscus dat wij de moeder van Christus zijn, wanneer we Hem dragen in ons lichaam en hart en Hem baren door heilige daden. Wellicht kunnen we daarover in meditatie eens met Franciscus van gedachten wisselen op zijn sterfdag.

 

Vrede en alle goeds,
namens het team van de Franciscaanse Stille Retraites,
Ron Reijsbergen

 

 

Onze kloosters

Stilteplekken

Clarissen, Megen

Er is een apart gastenverblijf. De vegetarische maaltijden worden samen met de zusters genoten, in stilte.

Trappistinnen, Arnhem

Het klooster ligt op de grens van Arnhem en Oosterbeek, midden in de bossen. Er is een apart gastenverblijf. Het eten is vegetarisch.

Minderbroeders, Megen

We hebben een kamer tussen de broeders. We zitten met hen aan dezelfde tafel en kunnen van gedachten wisselen. Vegetarisch eten is mogelijk.

Trappistinnen, Brecht, België

De abdij ligt landelijk, daarom zijn er goed wandelingen te maken buiten de muren van het klooster. Vegetarisch eten is mogelijk.

Benedictijnen, Doetinchem

Het stiltecentrum is gevestigd in de voormalige boerderij van de Sint Willibrordsabdij. Vegetarisch eten is mogelijk.

Ervaringen

Hoe hebben retraitanten het ervaren?

Wie zijn wij

Het team begeleiders

Anneke van der Veer

In mijn dagelijks leven ben ik sociaal werker. Pelgrimeren (o.a. naar Santiago en Rome), hardlopen en yoga horen bij mijn leven. En ik laat me graag voeden door Joodse bronnen.

Antoinette van Gurp

Mensen begeleiden op hun geestelijke weg en cursussen geven in meditatie, en met groepen mystieke teksten lezen, is het mooiste werk dat er bestaat.

Astrid Roggen

Ik begeleid mensen in verandering en het (opnieuw) ontdekken van richting, talenten, valkuilen en mogelijkheden. Dat doe ik sinds een kleine tien jaar op basis van psychosynthese.

Kitty Mul

Bij het Titus Brandsma Instituut van de karmelieten in Nijmegen volgde ik de cursus ‘In gesprek over de geestelijke weg’ en deed er de opleiding geestelijke begeleiding.

Kok Klever

Sinds de tachtiger jaren actief in de Franciscaanse Beweging. Daarnaast was ik vele jaren werkzaam als Geestelijk verzorger in verpleeghuizen en zorgcentra.

Sjoerd Hertog

Vanaf 1978 ben ik een actief lid van de Franciscaanse Beweging. Ik werkte in diverse diaconale projecten en als pastor in parochie, gevangenissen en zorginstellingen.