Home

Clara van Assisi, stralende pelgrim op weg naar de Eeuwige
10-11 augustus

photo-3.php

Op de vooravond van 11 augustus vieren we de overgang van Clara naar het eeuwige Licht, haar transitus en de volgende dag zijn we in feeststemming omwille van haar. Deze adellijke vrouw leefde van 1193 tot 1253. Ze was de eerste volgelinge van Franciscus, werd zeer door hem geïnspireerd. In eigen vormgeving binnen de muren van het kleine kloostertje San Damiano, leefde ze er samen met een groot aantal vrouwen uit alle lagen van de bevolking. Ze leidde  een verborgen leven, maar haar licht straalt nog tot in deze tijd. Toen ze gestorven was werd er een rondzendbrief naar 100 kloosters gestuurd onder vermelding van de volgende woorden:

…De steunpilaar van onze orde is niet meer; helaas, de draagster van onze professie heeft haar aardse pelgrimstocht beëindigd…

Clara heeft een leven van intense innerlijke pelgrimage achter de rug, enerzijds als adellijke vrouw in de beslotenheid van hun deftige woning, en anderzijds als belgeleidster en, zoals ze zelf zegt, ‘dienares’ van de grote groep vrouwen die met haar in San Damiano leefden. Haar gezondheid was zodanig slecht, dat ze dacht eerder te stervan dan Franciscus, maar wonderlijk genoeg overleefde ze hem 27 jaar. Ook dat moet een grote pelgrimage zijn geweest om zonder haar ‘geestelijke vader’ toch de spirit van hem door te geven. Ze heeft dit dapper en blijmoedig gedaan. Tijdens haar en zijn leven was Clara ook een inspiratiebron voor hém, en vroeg hij haar raad over de vormgeving van zijn eigen leven, onder andere of zijn taak predikend of beschouwend zou moeten zijn…

Klik op de volgende link om het gedicht te lezen: Clara, een pelgrim naar het Licht, waarbij ook enkele woorden over haar geschiedenis.

Op de pagina Actueel vind je meer verwijzingen naar Clara van Assisi

 

Vanaf januari 2016 verlopen de inschrijvingen voor onze retraites via La Verna in Amsterdam.  

Volgorde van je oriëntatie en eventuele inschrijving
Voordat je inschrijft is het belangrijk eerst op de pagina Retraite-informatie van onze eigen site te kijken om te zien of dit het soort retraite is waar je naar op zoek bent. (Je vindt alle data op die pagina).  Zo ja, klik dan op de volgende link:  http://laverna.nl/activiteit_cat/franciscaanse-stille-retraites. Daar staan al onze retraites vermeld. Als er nog plaatsen vrij zijn staat er na de beknopte informatie een inschrijfformulier klaar voor de retraite van je keuze (klikken). Is de retraite volgeboekt, dan verdwijnt het inschrijfformulier voor die retraite en komt er een melding te staan dat de retraite volgeboekt is. Je kunt dan een van de volgende retraites kiezen. Elke retraite heeft een eigen inschrijfformulier. Je vult het formulier zorgvuldig in. Ook het tweede deel over de motivatie is voor ons heel belangrijk. Via Verzenden komt het ingevulde formulier zowel bij La Verna als bij ons terecht.

Komende retraites 2016 en 2017
We adviseren je je tijdig aan te melden. Het is echter zo dat de retraites van 2016 op dit moment allemaal zijn volgeboekt. Je kunt je al inschrijven voor retraites in 2017. Mocht er in 2016 iemand door omstandigheden uitvallen, dan verschijnt het inschrijfformulier weer op de site van La Verna (zelf in de gaten houden). Zie informatie hierboven.

Je vindt hier op een aparte pagina een beschrijving van de nieuwe manier van inschrijven bij La Verna.

Neem gerust contact op (info@stilleretraites.nl) als je er nog aan twijfelt of de door ons geboden vorm iets voor je is!

Data 2016

Kosten A-tarief 425, – , (dit is kostendekkend). B-tarief 295,- voor wie dit te veel is.
Voor beide bedragen is het inschrijfgeld van 75,- euro inbegrepen.

Data 2017

De prijzen zijn wat verhoogd omdat ook de onkosten verhoogd zijn.
Kosten A-tarief 455, – , (dit is kostendekkend). B-tarief 335,- voor wie dit te veel is.
Voor beide bedragen is het inschrijfgeld van 100,- euro inbegrepen.

Voor alle retraites geldt:

  • Men kan alleen voor de hele retraite intekenen (zie Gezamenlijke start en einde).
  • Steeds van maandagmiddag tot zondagmiddag.
  • Aankomst in Megen en in Oosterhout ’s maandags tussen 13.45 en 14.30 uur
  • Aankomst in Arnhem ’s maandags tussen 15.00 en 15.30 uur
  • De retraite eindigt zondags om ±13.45 uur
  • Lees ook onze suggesties rond de mogelijkheid van annuleren, zie de pagina Inschrijven, de alinea Annuleren.
  • Heb je  inhoudelijke vragen? Mail dan naar: info@stilleretraites.nl

***

Onze Franciscaanse stille retraites met persoonlijke begeleiding zijn rust- en bezinningsmomenten op onze levensweg. Het vinden van onze site is een teken dat je deze bezinning aan het zoeken bent. De retraites vinden plaats in een klooster.Veel kloosters bieden wel ruimte voor rust en bezinning, maar vaak is dat zonder, of met slechts summiere, begeleiding. Ook bij gemeenschappelijke retraites ontbreekt die persoonlijke begeleiding vaak door het wat vollere programma.
In deze zesdaagse retraites worden geen conferenties gegeven. Het zijn stille retraites, waarin iedere retraitant een persoonlijke weg gaat, waarbij hij/zij dagelijks een begeleidingsgesprek heeft met een van de begeleiders. Het voordeel hiervan is dat de retraite altijd zal aansluiten bij het leven van de retraitant.
Een gemeenschappelijk moment op de dag is de themaviering, die geënt is op de liturgie van de dag. Er zit altijd wel een thema in verborgen waar we enkele gedachten over uitspreken, vanuit de spiritualiteit van Franciscus of Clara. Andere gemeenschappelijke momenten zijn de eucharistieviering en het getijdengebed.
Bovenaan op deze pagina vind je de data van de eerstvolgende retraites. In de zijkolom vind je uitgebreidere informatie. Voor meer informatie over de franciscaanse spiritualiteit verwijzen wij graag naar de verschillende franciscaanse links.

Vrede en alle goeds!

Het team van de Franciscaanse stille retraites

***

Stil worden,

inkeren

in je binnenste

en vinden

de schier Onvindbare,

zoeken

de altijd Aanwezige.

Stil worden,

aankomen bij je 

diepste Zelf,

en weer 

naar buiten gaan

Ricky Rieter

***

Colofon