Home

Welkom bij de Franciscaanse Stille Retraites

Ons aanbod

Een week in een klooster met persoonlijke begeleiding

Retraite

Retraiter betekent: zich terugtrekken. In een retraite trek je je een aantal dagen terug in de stilte om het leven op een andere manier te beleven, zodat je je kunt heroriënteren, nieuwe inspiratie op kunt doen, stil kunt staan bij de rijkdom die je hebt en bij de vragen die er diep in je leven.

Stil

In een stille retraite wordt niet gepraat. De stilte is een middel om dichter bij jezelf en bij God te komen. In deze retraite is het groepsproces minder belangrijk.

Franciscaans

We hebben dagelijks een eigen themaviering, waarbij we ons vooral laten leiden door woorden van Franciscus en Clara van Assisi. Wij maken gebruik van de liturgische teksten die in de Kerk tijdens deze dagen aangegeven worden.

Bij de sterfdag van Clara

De overgang

Wij vieren bij Franciscus en Clara de overgang, van het leven naar dat wat er op volgt. Katholieken zien de sterfdag als de dag dat je opnieuw geboren wordt.

Clara werd in 1194 geboren; Als 18-jarige legde ze in de handen van Franciscus de geloften van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid af. Zij leefde sinds 1215 in het klooster bij San Damiano. Zij stierf op 11 augustus 1253.

Op haar sterfbed, een dag voor haar dood, werd haar levensvorm voor haar en haar zusters bekrachtigd door de paus.

Een klein stukje uit de levensvorm over de stilte:

Vanaf de completen tot aan de terts (’s nachts tot de vroege ochtend) dienen zusters zich aan de stilte te houden, behalve zij die dienst doen buiten het klooster.

Zij behoren ook te zwijgen in de kerk, in de slaapzaal, in de refter alleen terwijl zij eten,
behalve in de ziekenkamer, waar het voor de ontspanning en de dienst aan de zieken altijd geoorloofd is op verstandige wijze te spreken

Zij kunnen evenwel altijd en overal kort en met gedempte stem te kennen geven wat nodig is.

Het zwijgen als niet-spreken haalt je uit de verstrooiing. Er is geen absoluut zwijgen, liefdevol spreken mag. Liefdevol zwijgen mag. Zoals Jezus zegt: blijf in mijn liefde.

In haar testament schrijft ze over de liefde:

Liefde begint thuis! Bemint elkaar met de liefde van Christus en toon ook die liefde, die u in uw harten draagt, naar buiten uit door daden.

En over de armoede:

De zusters moeten de heer dienen in armoede en deemoed.

Niet wat je als mens doet is het hoogste belang, noch dat je liefhebt. Het voornaamste is dat je laat doen, dat je bemind wordt.

De bul wordt samen met haar begraven. Intussen zijn er al vele zusters Clarissen, en vele nieuwe kloosters bijgekomen, allen onder de gelofte van armoede, deemoed, en er voor elkaar zijn.

Onze kloosters

Stilteplekken

Clarissen, Megen

Er is een apart gastenverblijf. De vegetarische maaltijden worden samen met de zusters genoten, in stilte.

Trappistinnen, Arnhem

Het klooster ligt op de grens van Arnhem en Oosterbeek, midden in de bossen. Er is een apart gastenverblijf. Het eten is vegetarisch.

Minderbroeders, Megen

We hebben een kamer tussen de broeders. We zitten met hen aan dezelfde tafel en kunnen van gedachten wisselen. Vegetarisch eten is mogelijk.

Trappistinnen, Brecht, België

De abdij ligt landelijk, daarom zijn er goed wandelingen te maken buiten de muren van het klooster. Vegetarisch eten is mogelijk.

Ervaringen

Hoe hebben retraitanten het ervaren?

Wie zijn wij

Het team begeleiders

Anneke van der Veer

In mijn dagelijks leven ben ik sociaal werker. Pelgrimeren (o.a. naar Santiago en Rome), hardlopen en yoga horen bij mijn leven. En ik laat me graag voeden door Joodse bronnen.

Antoinette van Gurp

Mensen begeleiden op hun geestelijke weg en cursussen geven in meditatie, en met groepen via mystieke teksten lezen, is het mooiste werk dat er bestaat.

Astrid Roggen

Ik begeleid mensen in verandering en het (opnieuw) ontdekken van richting, talenten, valkuilen en mogelijkheden. Dat doe ik sinds een kleine tien jaar op basis van psychosynthese.

John Boon

In mijn werk als predikant werd ik gedreven door de vraag wat de woorden van oudsher mensen vandaag nog te zeggen hebben. Het werd een lange oefening in het luisteren naar teksten en naar verhalen van mensen.

Kitty Mul

Bij het Titus Brandsma Instituut van de karmelieten in Nijmegen volgde ik de cursus ‘In gesprek over de geestelijke weg’ en deed er de opleiding geestelijke begeleiding.

Kok Klever

Sinds de tachtiger jaren actief in de Franciscaanse Beweging. Daarnaast werkzaam als Geestelijk verzorger in verpleeghuizen en zorgcentra.